piątek, 26 kwietnia 2013

Dzień, w którym kończy się studia

Dzień, w którym odbiera się dyplom ukończenia studiów, wydaje się początkiem dorosłości zawodowej. Skończyła się nauka, można szukać pracy. Tyle tylko, że ja zacząłem pracę jeszcze na studiach. Ale obecnie chyba większość studentów przed odebraniem dyplomu ma za sobą pierwszą pracę. Doświadczenie w pracy pomaga w studiowaniu, wiedza ze studiów pomaga w pracy.

Wraz z dyplomem nie kończy się nauka. We współczenym świecie kształcimy się ustawicznie. Być może jedną z ważniejszych kompetencji jest umiejętność i gotowość do dalszego podnoszenia kompetencji i przekwalifikowywania się.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz