Wykształcenie


 • 1999 doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii-zoologii, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, rozprawa pt. „Chruściki (Trichoptera) jezior Polski – charakterystyka rozmieszczenia larw” 
 • 1992 doktor nauk biologicznych, Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, temat rozprawy „Rozmieszczenie larw chruścików (Trichoptera) w litoralu jezior o różnej trofii” 
 • 1987 magister biologii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie, temat pracy magisterskiej „Chruściki (Trichoptera) rzeki Pasłęki” 
 • 1982 matura, L.O. im. W. Jagiełły w Płocku 

 Kursy
 •  2002 szkolenie komputerowe, obsługa programu ToolBook Instructor 8.5, 
 • 1997 warsztaty edukacji ekologicznej „Lokalna Agenda 21”, WOM w Olsztynie, 
 • 1995 rocznym kurs „Tworzenie krajowej sieci Regionalnych Centrów Edukacji Ekologicznej” (organizacja i zarządzanie edukacją ekologiczną i ochroną środowiska) prowadzonego przez Danish Technological Institute w ramach projektu PHARE, 
 • 1990 kurs szybkiego czytania „Mind Mamping” oraz semestralny kurs komputerowy, 
 • 1988 dwusemestralne Studium Podyplomowe Doskonalenia Pedagogicznego dla nauczycieli akademickich. 
Staże
 • 2014-2015, półroczny staż w małym przedsiębiorstwie (numer umowy o staż U.24/CIiTT.SIS2/PN/38/2014). Staż odbywa się w ramach projektu pt. „Regionalny transfer wiedzy z nauki do biznesu – staże i szkolenia praktyczne naukowców w przedsiębiorstwach Warmii i Mazur”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego a koordynowanego przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie. Jednym z efektów tego stażu była innowacja, przekazana przedsiębiorstwu. Innowacją jest usługa turystyczna „Opowieści warmińskiej dachówki – bliski kontakt z kultura i naturą”. (czytaj więcej oraz dodatkowo jeszcze tu).
 • 2009. Tygodniowy staż w UMCS Lublin, projekt: „Rozszerzenie i udoskonalenie oferty edu-kacyjnej skierowanej do osób spoza uczelni oraz podwyższanie jakości nauczania i kompe-tencji kadry akademickiej”, Zad.6 „Studyjne wizyty krajowe i zagraniczne dla kadry naukowej Wydziału Biologii UWM”.
 • 2007. Dragonfly Camp Romania 15-22 July 2007 (Baile-Herculane).
 • 2007. Półroczny staż w przedsiębiorstwie (poligrafia i reklama, Olsztyn) w ramach projektu „Staże dla absolwentów szkół wyższych i pracowników sektora badawczo-rozwojowego” (Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy) z Fundacji „Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach”.
 • 2006 półroczny staż w przedsiębiorstwie (turystyka Łajs k. Olsztyna) w ramach projektu „Staże dla absolwentów szkół wyższych i pracowników sektora badawczo-rozwojowego” (Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy) z Fundacji „Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach”.
 • 2006 miesięczny staż w przedsiębiorstwie (turystyka, Łajs k. Olsztyna) w ramach projektu „Regionalny transfer wiedzy UWM – staże pracowników i absolwentów w firmach”,
 • 2005. Wrzesień, Uniwersytet w Rosocku, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, w ramach programu Socrates-Erasmus, w tym przeprowadzenie wykładów 8 h.
 • 2004. zajęcia w języku angielskim dla studentów z Niemiec, dwa tygodnie w Rostocku (Niemcy, Meklemburgia - 2004 r.,) i w Drozdowie (2003). 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz