Ksztacenie kadr


Wypromowani doktorzy
 •  dr Lech Pietrzak, 2005: Wpływ krajobrazu zurbanizowanego na kształtowanie się zgrupowań larw chruścików (Trichoptera) na przykładzie Olsztyna i Złocieńca, , Wydział Biologii UWM w Olsztynie. 
 • dr Tomasz Majewski, 2006: Wpływ nieciągłości środowiska na kształtowanie się zgrupowań Trichoptera, Wydział Biologii UWM w Olsztynie. 
 • dr Witold Szczepański, 2010: Chruściki (Insecta: Trichoptera) w krajobrazie rolniczym o różnym stopniu renaturalizacji , Wydział Biologii UWM w Olsztynie. 


Stażyści, staże, konsultacje naukowe Trichoptera, hydrobiologia 
 • dr Andriej Nesterowicz, Białoruś (1993, staż miesięczny) 
 • mgr Lech Pietrzak, Złocieniec, luty 1999, lipiec 1999 (metody badań terenowych), luty 2000 r. 
 • mgr Małgorzata Raczyńska, AR w Szczecinie, marzec 1999 (oznaczanie Trichoptera, przygotowanie publikacji) 
 • mgr Joanna Żurawska, AR w Szczecinie, marzec 1999 (oznaczanie Trichoptera, przygotowanie publikacji) 
 • dr Michaił Moroz, dr Władimir Bajczorow, Białoruś, – październik 1999 r. 
 • dr Vitalyi Mieżerin (Ukraina), grudzień 1999 r. 
 • mgr Izabela Jabłońska (Wydział Ochrony Środowiska, UWM w Olsztynie), styczeń 2000 r., oznaczenia larw i imagines Trichoptera z jez. Gardno, do pracy doktorskiej. 
 • mgr Urszula Szymańska (Zakład Ochrony Środowiska, UWM), Olsztyn, luty-kwiecień, 2000 r., - oznaczanie Trichoptera do pracy doktorskiej. 
 • mgr Giedre Cibaite, Instytut Ekologii, Uniwersytet Wileński, grudzień 2002 – oznaczenie Trichoptera, konsultacje naukowe 
 • dr Roman Goduńko, Muzeum Przyrodnicze we Lwowie, opracowanie fauny chruścików Ukrainy, staż dwumiesięczny, finansowany z fundacji Kasa im. Mianowskiego (maj, czerwiec 2003) 
 • dr Michaił Moroz, oznaczanie Trichoptera, 2003 r. 
 • Magda Pachocka (SGGW) – oznaczanie Trichoptera dr Urszula Szymańska (Olsztyn), oznaczanie Trichoptera, marzec-maj 2004. 
 • Nadine Wissig (Rostock, Niemcy) – 2 miesiące 2004/05 (grudzień 2004-styczeń 2005) 
 • Dr inż. Krzysztof Górecki (Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, AR im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu), tygodniowy staż we wrześniu 2006 r., z zakresu ekologii i systematyki Trichoptera. 
 • Mgr Elena Dyatlova (Odessa, Ukraina), 4 miesiące 2006 (staż finansowany z Kasy Mianowskiego), ekologia i biologia Trichoptera, badania terenowe, monitoring środowiska. 
 • Mgr Irina Giginiak (Mińsk, Białoruś), 2 miesiące 2007 (marzec-maj), staż z projektu INTAS, biologia i ekologia Trichoptera. 
 • Carlos Rodríguez Sánchez-Beato, Uniwersytet w Toledo, grudzień 2006- maj 2007, półroczny staż stażu naukowego, ekologia Trichoptera, metody monitoringu środowiska i ochrony przyrody. W ramach programu UE „Leonardo da Vinci”
 • dr Krystian Obolewski (Słupsk), 2008 - ekologia Trcihoptera, oznaczanie i monitring

 Staże, edukacja ekologiczna 
 •  Michael O’Shea, USA, 1996-97 (praktyka dwuletnia w ramach Korpusu Pokoju) 
 • Wojciech Woźniak, Joanna Wardaszko WSP-TWP Olsztyn, 1999 (praktyki tygodniowe) 
 • Tomasz Sarnowski, Beata Kowalska, kwiecień, WSP-TWP Olsztyn, 1999 (praktyki tygodniowe) 2006 r.) 


Prace magisterskie (kierunek biologia)
 • Kanlcerz Renata, 1997 Chruściki (Trichoptera) rzeki Łyny na obszarze rezerwatu „Las Warmiński” 
 • Nowoszyńska Anna, 1997 Chruściki (Trichoptera) jezior rezerwatu „Las Warmiński” 
 • Lipnicka Dorota, 1999 Chruściki (Trichoptera) górnego odcinka rzeki Pisy i jej dopływów 
 • Maszczak Aneta, 1999 Chruściki (Trichoptera) drobnych zbiorników wodnych okolic Olsztyna 
 • Sochacka Iwona, 1999 Chruściki (Trichoptera) rzeki Łyny na terenie Olsztyna 
 • Boroszko Edyta, 2000 Fenologiczne zmiany fauny chruścików (Trichoptera) w zbiorniku śródmiejskim 
 • Chrząstowska Julita, 2000 Siedliskowe zróżnicowanie rozmieszczenia larw chruścików (Trichoptera) w rzece Popław (Białoruś) 
 • Kościukiewicz Agnieszka, 2000 Strefowość rozmieszczenia larw chruścików (Trichoptera) w rzece Wałszy 
 • Lugowska Wioletta, 2000 Chruściki (Trichoptera) drobnych cieków w zlewni rzeki Wałszy 
 • Skuza Katarzyna, 2000 Siedliskowe rozmieszczenie larw chruścików (Trichoptera) w zbiorniku śródmiejskim 
 • Bujarska Justyna, 2001 Chruściki (Trichoptera) okolic Kartuz (Pojezierze Pomorskie) 
 • Leśna Krystyna, 2001 Charakterystyka faunistyczna chruścików (Trichoptera) jeziora Oświn 
 • Małek Jolanta, 2001 Chruściki (Trichoptera) okolic Wzniesień Górowskich 
 • Mońko Marta 2001 Chruściki (Trichoptera) wód stojących Wzgórz Dylewskich 
 • Nehring Anna 2001 Chruściki (Trichoptera) Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego 
 • Rykowski Daniel 2001 Makrobentos źródeł Kazimierskiego Parku Krajobrazowego 
 • Romanowska Beata 2002 Siedliskowe zróżnicowanie zgrupowań Trichoptera w heterogennym krajobrazie polodowcowym 
 • Krasiel Agnieszka 2003 Rozmieszczenie regionalne chruścików (Trichoptera) w południowej Polsce (Karpaty) 
 • Makiewicz Joanna 2003 Rozmieszczenie mezoregionalne chruścików (Trichoptera) północno-wschodniej Polski 
 • Stępniewski Jacek 2003 Wpływ antropogenicznych przekształceń środowiska na faunę chruścików (Trichoptera) rzeki Łyny na terenie Olsztyna 
 • Szczepański Witold 2003 Chruściki (Trichoptera) źródeł okolic Olsztyna 
 • Ścisłowski Łukasz 2003 Sukcesja w środowisku niejednorodnym - model symulacyjny 
 • Kański Marcin 2004 Chruściki (Trichoptera) wybranych rzek Pomorza 
 • Sadowska Iza 2004 Chruściki (Trichoptera) obszarów chronionych Białorusi 
 • Sobieska Ewa 2004 Ocena fauny chruścików powiatu ełckiego dla celów monitoringu środowiska 
 • Lelujka Anna 2004 Trichoptera drobnych zbiorników wodnych Olsztyna osiedla Jaroty i okolic Butryn 
 • Piotrowska Katarzyna 2004 Ekologiczna charakterystyka rozmieszczenia chruścików (Trichoptera) Doliny Narwi w okolicach Łomży i Wizny 
 • Kulasa Agnieszka 2004 Chruściki (Trichoptera) jeziora Pluszne LichachzAleksandra 2005 Chruściki (Trichoptera) Berezyńskiego Rezerwatu Biosfery (Białoruś) 
 • Jaskólska-Kurpiecka Justyna 2005 Makrobentos jeziora Kolmowo i zbiorników jego zlewni 
 • Derbin Grzegorz, 2005. Chruściki (Trichoptera) jeziora Tyrsko. 
 • Krejckant Marcin, 2006. Motyle dzienne (Rhopalocera) krajobrazu rolniczego okolic Mławy .
 • Madalińska Magdalena, 2006. Chruściki (Trichoptera) drobnych zbiorników wodnych okolic Butryn 
 • Veith Małgorzata, 2006. Chruściki (Trichoptera) środkowego odcinka rzeki Łupawy (Pomorze) 
 • Jurołajć Karolina, 2006. Chruściki (Trichoptera) drobnych zbiorników śródmiejskich Olsztyna 
 • Skrzypczak Michał, 2006. Chruściki (Trichoptera) środkowego odcinka rzeki Łyny w okolicach Smolajn (k. Dobrego Miasta). 
 • Kosztowny Magdalena, 2007. Chruściki (Trichoptera) drobnych zbiorników wodnych okolic jeziora Skanda 
 • Brulińska Elżbieta, 2007. Chruściki (Trichoptera) Borów Tucholskich. 
 • Pepławska Aneta, 2007. Antropogeniczne zmiany fauny chruścików (Trichoptera) w zbiorniku śródmiejskim. 
 • Markiewicz Andrzej, 2007. Chruściki (Trichoptera) rekultywowanego jeziora Jeziorak Mały. 
 • Kowalska Martyna, 2008. Chruściki (Trichoptera) jeziora Głęboczko (Pomorze), .
 • Narewska Kamila, 2010. Ważki (Insecta: Odonata) Kampinoskiego Parku Narodowego. 
 • Pargieła Wioleta, 2010. Charakterystyka chruścików (Trichoptera) cieków Kotliny Kłodzkiej. 
 • Gencza Judyta, 2012. Bioróżnorodność owadów wodnych wewnątrz i wokół plantacji upraw wierzby energetycznej (Łężany).Prace licencjackie
Wydział Biologii i Biotechnologii, kierunek biologia

 • Szymańska-Wieczorek Ilona, 2004, Ocena różnorodności gatunkowej chrząszczy (Coleoptera) na podstawie owadów wyrzuconych przez fale morskie.
 • Brzezik Justyna Wioletta, 2006, Rozmieszczenie zagrożonego wyginięciem chruścika Oligostomis. reticulata (Insecta: Trichoptera) w Polsce. 
 • Masiarz Jakub Michał 2010,  Chruściki (Trichoptera) Kampinoskiego Parku Narodowego. 
 • Niebrzydowska Magda  2011, Gatunki obce i inwazyjne bezkręgowców w Polsce. 
 • Dramińska Emilia  2012, Chruściki (Trichoptera) jako bioindykatory stanu środowiska. 
Wydział Biologii i Biotechnologii, kierunek biotechnologia
 • Sokołowska Oliwia,  2013.  Właściwości lecznicze, zastosowanie w biotechnologii i bioróżnorodność wybranych roślin leczniczych woj. warmińsko-mazurskiego.
 • Federowicz Patryk, 2015. Przydatność sztucznych konstrukcji typu "hotel dla pszczół" w poprawie warunków siedliskowych dla zapylaczyw mieście.
 • Korwek Dominika, 2016. Biologia i ekologia wybranych gatunków chruścików (Trichoptera) z rodziny Phryganeidae zagrożonych i rzadkich w Polsce .
 • Ludwiczewska Mirella, 2017.
 Prace dyplomowe, Studia Podyplomowe Nauczanie biologii w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych 
 • Muzyk Agnieszka,  2012. Biedronki (Coccinellidae) krajobrazu rolniczego Kurpi Zielonych 
 • Purbacka Marta,  2012. Obce gatunki owadów Polsce.
 • Tondrik Anna Barbara,  2012. Sezonowe badanie zanieczyszczeń rzeki Neris i jeziora Gela. Projekt badawczy uczniów Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie (Litwa).
 • Zielińska Alicja, 2013. Rola doświadczenia i obserwacji w nauczaniu biologii w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej. 
 • Popek Joanna, 2012. Rozumienie pojęcia gatunek w podręcznikach szkolnych. 
Prace dyplomowe na studium: Podyplomowe studium nauczania zintegrowanego w ramach ścieżki międzyprzedmiotowej „edukacja ekologiczna” Olsztyn – Kwidzyn 2000 r. 
 • Bożek Anna, Lange Janina 2000 Program autorski edukacji ekologicznej jako ścieżki w nauczaniu zintegrowanym w klasach I-III.
 • Brzezińska Dagmara 2000 Zajęcia terenowe w kształtowaniu świadomości ekologicznej uczniów – przegląd roślin nagonasiennych 
 • Budkiewicz Danuta 2000 Rola zajęć terenowych w edukacji ekologicznej na przedmiocie przyroda, na przykładzie zajęć „Życie na łące”
 • Cichocka Janina 2000 Wykorzystanie badania czystości wody do kształtowania postaw proekologicznych w ramach zajęć przyrody w klasie IV
 • Czerwińska Teresa 2000 Konspekt lekcji dla klasy II technikum ekonomicznego 
 • Herkt Mirosława, Orlicka Anna 2000 Elementy edukacji ekologicznej w zintegrowanym nauczaniu początkowym na przykładzie zajęć „Trójwarstwowa budowa lasu”
 • Jastrzębska Jolanta 2000 Program autorski „Żyć ekologicznie”
 • Kulik Bożena 2000 Rola Zielonej szkoły w edukacji ekologicznej
 • Laskowska Marzena 2000 Edukacja Ekologiczna dzieci w wieku przedszkolnym – program innowacyjny o profilu przyrodniczo-ekologicznym 
 • Longinus Piotr 2000 Wycieczka do rezerwatu „Liwieniec – propozycja dla uczestników „Zielonej Szkoły w Rodowie. 
 • Łach Grażyna 2000 Rola zajęć terenowych w edukacji ekologicznej na przykładzie zajęć koła ekologicznego „Śladami pomników przyrody”
 • Majdzińska Edyta, Makuł Roman 2000 Praktyczne aspekty współpracy w ramach ścieżek międzyprzedmiotowych edukacji ekologicznej i edukacji prozdrowotnej.
 • Nowak Marianna, Rogalska Janina 2000 Monitoring powietrza metoda skali porostowej realizowany w ramach ścieżki międzyprzedmiotowej 
 • Piotrowska-Młynarczyk Bogumiła 2000 Wykorzystanie ścieżki przyrodniczo-leśnej w Sadlinkach do zajęć dydaktycznych 
 • Sadowska Ewa, Białecka Agnieszka 2000 Zastosowanie zajęć terenowych z wykorzystaniem pomników przyrody w edukacji ekologicznej młodzieży na różnych poziomach intelektualnych.
 • Sawińska Bernadeta 2000 Elementy edukacji prozdrowotnej na lekcjach techniki na przykładzie scenariusza zajęć: „Pokarm jako źródło energii” 
 • Stefanowska Irena 2000 Propozycja zajęć „Edukacja ekologiczna w klasie wielozawodowej na lekcji wychowawczej 
 • Strzelczyk Mariola 2000 Wykorzystanie środowiska przyrodniczego w edukacji ekologicznej na przykładzie zajęć terenowych w najbliższym środowisku ucznia – ocena scenariusza zajęć
 • Tatara Sylwia 2000 Edukacja ekologiczna i przyrodnicza w muzeach 
 • Urbanowicz Danuta, Słowińska Marzena 2000 Międzynarodowa współpraca ekologiczna na poziomie szkół u progu wejścia Polski do Unii Europejskiej 
 • Bujno Danuta, Ilasz Danuta 2001 Przykłady wykorzystania naturalnych warunków środowiskowych Węgorzewa i okolic do prowadzenia edukacji ekologicznej w korelacji z innymi przedmiotami na różnych etapach edukacji 
 • Butkiewicz Danuta, Karolczyk Bogusława 2001 Ścieżka dydaktyczna jako przykład zajęć w „zielonej szkole” – propozycja dla uczestników „Zielonej Szkoły w Zełwągach” 
 • Chmielewska Danuta, Macioszek Beata 2001 Program zielonej szkoły w Spręcowie – propozycja edukacji ekologicznej 
 • Chrościcka Urszula 2001 Projekt zajęć terenowych z wykorzystaniem ścieżki dydaktycznej w rezerwacie „Dolina rzeki Wałszy”
 • Czarnecka Małgorzata, Kosiewska Bogumiła 2001 Scenariusze zajęć świetlicowych pomocne przy realizacji bloku tematycznego „Woda źródłem życia”
 • Czerwińska-Kopcińska Anna 2001 Zanieczyszczenie i ochrona lasów – przykład lekcji przyrody w klasie piątej realizowany w ramach ścieżki międzyprzedmiotowej edukacji ekologicznej 
 • Domańska Maria 2001 Konspekt lekcji dla klasy V szkoły podstawowej „Jesienna wycieczka do lasu” 
 • Grzempa-Szczepańska Barbara Gus Maria Magdalena 2001 Turystyka szansą rozwoju gminy Chojnice 
 • Hablützel Teresa 2001 Warstwy roślinności leśnej – zajęcia w terenie w klasie IV szkoły podstawowej 
 • Jacak Bogumiła 2001 Scenariusz zajęć terenowych na ścieżce przyrodniczo-leśnej nadleśnictwa Zaporowo 
 • Jędrys Agnieszka 2001 Badamy jezioro Kośno i jego otoczenie – scenariusz zajęć terenowych 
 • Kamińska Barbara Świerzbin Urszula 2001 „Żyj z przyrodą w zgodzie” – zajęcia na ścieżkę edukacyjną w klasie I-III 
 • Kanterewicz Michał Szczepaniak Bogusława 2001 Stan świadomości ekologicznej społeczeństwa miasta Lubawy a ich postawy konsumenckie 
 • Koczkodon Brygida Anna 2001 Zastosowanie metody projektu w edukacji ekologicznej 
 • Kralewska Danuta 2001 Program ścieżki ekologicznej w szkole w Szpitalu Psychiatrycznym w Olsztynie 
 • Lewandowska Beata Joanna 2001 Scenariusz zajęć integracyjnych dla klasy I i IV „Zależności pokarmowe pomiędzy organizmami – wycieczka do gospodarstwa rolnego” 
 •  Maciejewska Mariola 2001 Zagospodarowanie odpadów na terenie miasta i gminy Bartoszyce 
 • Malinowska Elżbieta 2001 Program autorski „edukacja ekologiczna w gimnazjum” 
 • Malińska Renata Teresa Lewandowska Katarzyna Ewa 2001 Zajęcia terenowe z wykorzystaniem leśnej ścieżki dydaktycznej w Nadleśnictwie Korpele 
 • Mańka Bożena 2001 Wykorzystanie ścieżki przyrodniczo-leśnej w Jerzwałdzie do zajęć dydaktycznych 
 • Matulewicz Wanda 2001 Wykorzystanie ścieżki przyrodniczo-leśnej na trasie rowerowej do zajęć dydaktycznych
 • Mazur Ewa, Jachimowska-Szczerbacka Agnieszka 2001 Scenariusz zajęć pozalekcyjnych dla uczniów gimnazjum: badania wody i powietrza w najbliższej okolicy
 • Nowoszyńska-Ejlak Anna 2001 Monitoring rzeki Suszycy – scenariusz zajęć pozalekcyjnych dla liceum technicznego 
 • Olszewska Anna 2001 Konspekt lekcji wycieczkowej „Brodnicki Park Krajobrazowy – formą ochrony przyrody” 
 • Piechocka Grażyna 2001 Przydatność technologii informatycznej w edukacji ekologicznej 
 • Pieklik Elżbieta Woźniak Justyna 2001 Elementy edukacji ekologicznej w zintegrowanym nauczaniu początkowym na przykładzie wycieczki do lasu „Leśni detektywi” 
 • Pluskota Mariola 2001 Najbliższe środowisko w edukacji ekologicznej – projekt zajęć terenowych na ścieżce edukacyjnej w Konecku 
 • Sadowska Alina 2001 Projekt ścieżki dydaktycznej Wysoczyzny Elbląskiej w ramach zajęć z przyrody w klasie IV. 
 • Sadowska Marianna Mackiewicz Lidia 2001 Scenariusz zajęć Koła Ekologicznego „Las naszym bogactwem” z elementami edukacji ekologicznej 
 • Schmidt Maria 2001 Scenariusz wycieczki edukacyjnej – „Żuławy – moja mała ojczyzna” 
 • Sierkutowicz Lena 2001 Ścieżka międzyprzedmiotowa „edukacja ekologiczna”
 • Siłka Grażyna, Tarasiewicz Małgorzata 2001 Projekty scenariuszy zajęć dla szkoły podstawowej: klasy III – „co możemy robić nad stawem?” klasy IV – „Jak rośliny przystosowały się do życia w wodzie?” 
 • Sypniewska Ewa 2001 Stan czystości jeziora Wągiel na podstawie fauny dennej 
 • Szramka Jadwiga 2001 Edukacja ekologiczna dzieci w młodszym wieku szkolnym 
 • Szymańska Joanna 2001 Wykorzystanie aktywizujących metod i technik nauczania w edukacji środowiskowej nauczania zintegrowanego 
 • Szymańska Jolanta 2001 Projekt programu „Zielone wycieczki” – próba integrowania wychowania fizycznego z edukacją ekologiczną w klasach I-III w Szkole Podstawowej w Dywitach
 • Świątek Teresa 2001 Integracja międzyprzedmiotowa w pracy koła ekologicznego 
 • Wiatrak Anna Morgiewicz Urszula 2001 Edukacja ekologiczna w dziecięcej twórczości artystycznej 
 • Zalewska Anna 2001 Scenariusz zajęć „Problem śmieci w naszej gminie”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz