piątek, 30 grudnia 2016

Warmia i Mazury - nasze wspólne dobro (monografie)


"Warmia i mazury - nasze wspólne dobro" to cykl monografii, wydawanych przez Centrom Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym oraz Akademicki Klub Turystyczny UWM w Olsztynie. Corocznie wydawana monografia naukowa jest pokłosiem Ogólnopolskiego Studenckiego Festiwalu Podróży Kormorany,.

Wszystkie trzy dotychczasowe tomy można pobrać ze strony http://osfp.uwm.edu.pl/?page_id=674"Wielowiekowe i wielokulturowe dziedzictwo Warmii i Mazur nieustannie odkrywamy, także i w czasie VI Ogólnopolskiego Studenckiego Festiwalu Podróży Kormorany oraz na łamach kolejnego tomu „Warmia i Mazury – nasze wspólne dobro”. Odkrywaniu dla współczesnych sprzyja zarówno poznawcza ciekawość jak i utylitarne wykorzystanie w turystyce. Czasem stare fakty rozpatrywane są w nowym kontekście, dzięki czemu dostrzec możemy nowe zjawiska, dotyczące regionalnego dziedzictwa.

Tradycyjne podejście krajoznawcze uzupełniane jest wkładem innych dziedzin nauki. Interdyscyplinarność staje się koniecznością: historyk musi znać przyrodę i jej wpływ na kulturę. Z kolei biolog musi znać wielowiekową historię oddziaływania na ekosystemy, które bada. Musi mieć dobre tło, aby lepiej zrozumieć współcześnie zachodzące procesy, musi poznać dawne kulturowe oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

Wpływ człowieka nieustanie się zmieniał na przestrzeni dziejów. Wynika to z rozwoju cywilizacyjnego, rozwoju gospodarczego jak i filozoficznego poglądu na świat. Wpływ kultury i przyrody jest obustronny, zarówno warunki przyrodnicze wpływają na rozwój społeczeństw jak i człowiek nieustannie przekształca przyrodę. "

(ze wstępu do trzeciego tomu monografii)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz