poniedziałek, 24 grudnia 2018

Doktor habilitowany - starszy wykładowca

W związku z przystosowaniem uczelni do nowych wymagań, wynikających z ustawy 2.0 od 15 grudnia 2018 r. jestem na etacie starszego wykładowcy. Przynajmniej do czasu zakończenia projektu Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0, którego jestem koordynatorem. Trudno wszystkim jednocześnie się zajmować, najbliższe 1,5-2 lata poświęcę przede wszystkim sprawom dydaktycznym i organizacyjnym. Moja uczelnia próbuje dostosować strukturę kadrową, aby jak najlepiej dostosować się do nowej parametryzacji. Trudno powiedzieć czy zmiany te dadzą pożądane rezultaty, ale wobec wielu niejasności z obowiązującą już ustawa, jest to jakaś aktywna próba. Sama ustawa o nauce jak i jej wdrażanie wzbudzają moje niepokoje (pesymistycznie uważam, że przyniesie więcej szkód niż pożytków, ale to już zupełnie inna opowieść). Wyszedłem naprzeciw propozycjom władz uczelni, wynikającym z planów dostosowawczych. Wierzę, że przyniosą dobry skutek.

Ostatnie publikacje naukowe zebrałem tu: lata 2015-2018. Według danych, sprawdzanych w dniu 12 grudnia 2018, indeks Hirscha (h-index) wynosił 7 wg bazy Scopus (4 wg web of science - sprawdzane 18 stycznia 2019). W tej bazie analizowano 23 moje publikacje i odnotowano 87 cytowań moich prac. Wg Research Gate indeks Hirscha wynosił 8 i 7. Natomiast w bazie Google Scholar h-index wyniósł 15 i 9 ( od 2013 roku). Z kolei i10-index wyniósł odpowiednio 31 i 6. Baza ta odnotowała 895 cytowań moich prac, a od 2013 - 240.

(Scopus, liczba publikacji i cytowań w ostatnich latach)

(Scopus, h-index)

(Scopus, liczba cytowań w ostatnich latach)
(Baza Research Gate, indeks Hirscha i najczęściej cytowana publikacja)
(Baza Scholar Google)

Web od Science, 18 stycznia 2019.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz