wtorek, 26 lutego 2013

Wykłady, referaty i plakaty

Referat "Przyroda widziana z drogi" w ramach koncertów Pro Musica Antiqua
Zapowiedzi referatów naukowych na plakacie to w jakimś sensie relikt dawnej epoki. Czasów bezkomputerowych i bezinternetowych, gdzie podstawowym sposobem informowania o wykładach i odczytach naukowych były plakaty, umieszczane na słupach ogłoszeniowych. 

Owszem, małe ogłoszenia co najwyżej formatu A4, rozwieszane na tablicach ogłoszeń w instytucjach naukowych, są i do dzisiaj ważnym elementem obiegu informacji o spotkaniach naukowych. Najczęściej wypisywane ręcznie lub komputerowo i drukowane w kilku egzemplarzach na drukarce. 

Pierwszy raz z formą plakatową - kiedy zobaczyłem własne nazwisko - spotkałem się w Niemczech. W czasie konferencji poświęconej źrodliskom. Potem w czasie wizyty w Lublinie. Poligrafia wielkoformatowa jest i reliktem i nowoczesnością. 

Ostatnio na plakacie znalazłem się za sprawą współpracy z artystami i wygłaszaniem referatu w bardzo nietypowych warunkach - w kościele (Ełk). 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz