wtorek, 20 czerwca 2017

Dyplomy - współpraca ze szkołami


Czasem efekty wspołpracy uwiecznione są na okolicznościowych dyplomach.


Dla zilustrowania czytania bajek edukacyjnych zdjęcie ze skweru. Bo tak też się to odbywa. Nie tylko w szkole czy przedszkolu pod dachem. 

I jeszcze zaległy dyplom z festiwalu nauki w Siedlcach. Zdjęty ze ściany przy zmianie dekoracji.wtorek, 6 czerwca 2017

W Komisji Ochrony i Zarządzania Zasobami Przyrodniczymi P.A.N.


W 2017 roku zostałem członkiem  Komisji Ochrony i Zarządzania Zasobami Przyrodniczymi w kademncji 2015-2018, komisja naukowa Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku.

poniedziałek, 29 maja 2017

czwartek, 11 maja 2017

Dyplomy i podziękowania ze starej szufkady

(Nagroda z 2006 roku, ale teraz odnalazła się w szufladzie)

Dodaj napis

(Z goscinnych występów na zaprzyjaźnionym wydziale, 2017 r.)

(I z tego samego wykładu o kamishibai, rysnotka z sympatyczna ewaluacją)
(ślad z konferencji z 2014 roku)

(nagroda z 2016 roku)

(to przede wszystkim zasługa syna i żony)

(ślad działaności w Polskim Towarzystwie Entomologicznym, w Zarządzie Głównym)
(Wystąpienie w Górowie Iławeckim, 2006 rok)

(Olsztyńskie Dni Nauki i Noc Naukowców, 2008 rok)

(z okazji habilitacji, 2000 rok)

czwartek, 16 marca 2017

Profil badawczy - do opracowania z okazji XX lecie Wydziału Biologii

(2014 roku, rzeka Pasłęka, monitoring wazki Ophiogomphus cecylia)

Profil badawczy: Ekologia, biologia, biogeografia i ochrona owadów wodnych, w szczególności chruścików (Trichoptera) oraz ważek (Odonata), siedliskowe rozmieszczenie larw Trichoptera w wodach śródlądowych (rzekach nizinnych, jeziorach, drobnych zbiornikach, torfowiska i źródłach), monitoring wód w oparciu o makrobentos. Przyrodnicze elementy ekorozwoju, ekologia krajobrazu, ochrona bioróżnorodności w Europie Centralnej i Wschodniej, monitoring zmian w środowisku przyrodniczym . Ocena antropogenicznych przekształceń i wtórnej renaturalizacji zgrupowań chruścików w krajobrazach kulturowych (agrocenozy, urbicenozy) w tym w uprawach roślin energetycznych (energia odnawialna).

Dodatkowo także metody edukacji ekologicznej i edukacji pozaformalnej oraz filozofia przyrody.

Najnowszym obszarem badawczym jest dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu.

Stosowane metody badawcze: Standardowe metody hydrobiologicznych badań terenowych, z odłowem makrobentosu oraz entomologiczne metody połowy imagines owadów wodnych. Statystyka opisowa i modelowanie komputerowe.

Publikacja (miałem wybrać najważniejsza publikację, wybrałem tę, mimo że jest w języku polskim)

Czachorowski S. 1998. Chruściki (Trichoptera) jezior Polski - charakterystyka rozmieszczenia larw. Wyd. WSP Olsztyn, 156 str.

(Puszcza Białowieska, w poszukiwaniu chruścików i bentosu)
Rzeka Narew

(z niprzyrówką rzeczną, Leptocerus interruptus)

(Francja, zbiorniki okresowe w lesie)
(Rumunia, w poszukiwaniu ważek, na zdjęciu Coprdulegaster heros)

środa, 15 marca 2017

Bajka kamishibai jako wykład dla studentów


Miała być bajka a wyszedł wykład. A to dlatego, że z przyczyn obiektywnych zmieniłem termin wystąpienia. Najpierw planowane były warsztaty w małej grupie. Taka forma nadawała się na opowieść w stylu japońskiego teatrzyku. Ale w nowym terminie był już tylko wykład na dużej sali. Zatem musiałem zmienić formę. Niemniej z wykładu dla małej grupy w formie bajki kamishbai nie rezygnuję. Muszę tylko narysować lub namalować odpowiednie plansze. 

(Bajka o cytrynku latolistku, opowiedziana dzieciom
w czasie Europejskiej Nocy Naukowców, wrzesień 2016)

A niżej filmowy zapis wykładu: