poniedziałek, 1 października 2018

Konferencje naukowe 2018

Międzynarodowe seminarium naukowe Architektura krajobrazu bez granic (Polska-Malezja) Landscape architecture without borders (Poland-Malaysia), 12 marca 2018
XVIII Ogólnopolska i VIII im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Mózg – umysł – uczenie się”,  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ, ul. Wojska Polskiego 51 Ciechanów, 20 kwietnia 2018 r. 
Członek komitetu naukowego, oraz referat.3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrates Research, 8-13 July 2018
(poster)

16-19 sierpnia, Soczewka, 2018, Warsztaty Entomologiczne

3 października, Warszawa, konferencja dla nauczycieli

8.10.2018, konferencja "Tradycja i Rozwój", Olsztyn

wtorek, 18 września 2018

Edu Moc Online 2017: Człowiek uczy się całe życie a i tak głupim umiera


Konferencja Superbelfrów, Edu Moc On line 2017, jedno z pierwszych moich webinariów.  Opowiadałem o zmianach w szkole w czasie trzeciej rewolucji technologicznej, ewolucji mózgu i komunikacji międzyludzkiej, o konektywizmie, bajkach kamishibai, myśleniu wizualnym i wykorzystaniu smartfonów w szkole, o tworzeniu nowego środowiska edukacyjnego (ekosystem edukacyjny), społecznej misji uniwersytetu i nowych obliczach edukacji pozaformalnej (nie tylko w szkole), o nauce jako produkcie i jako procesie. A przede wszystkim uczyłem się komunikacji w nowym, cyfrowym świecie. Bo człowiek uczy się całe życie a i tak umiera głupcem

środa, 5 września 2018

Gdzie mieszkają zwierzęta? Współpraca z Uniwersytetem Dzieci


Z Uniwersytetem Dzieci współpracuję już od wielu lat. Rozwijanie różnorodnych form edukacji pozaformalnej uważam za ważny element misji uniwersytetu. A jednocześnie za aktywną formę poszukiwań i dyskusji nad współczesną edukacją. Wyjście poza mury akademickie i kierowanie przekazu nie tylko do studentów to duże wyzwania. Wymaga nauczenia się nowych umiejętności. Jedno jest wspólne - trzeba mówić do słuchacza i na niego być otwartym. Przeczytanie mądrych książek nie wystarczy, trzeba samemu wielokrotnie spróbować.

Trening czyni mistrza. Więc trzeba nieustannie próbować i uczyć się na błędach, zdobywać doświadczenie. Do kamery mówi się trudno, bo nie widać słuchacza. Nie widać kim jest, jak reaguje, czy słucha, czy zadaje pytania. Trzeba go sobie wyobrażać. Bez własnego doświadczenia to bardzo trudne.

Powyższy filmik jest tylko małym elementem scenariusza zajęć. W ramach projektu Scenariusze Lekcji, Uniwersytet Dzieci przygotowuje różnorodne scenariusze zajęć lekcyjnych i udostępnia je na wolnej licencji. Jeszcze jedna forma wsparcia szkoły i nauczyciela. By nie pozostawali sami, bez merytorycznej i dydaktycznej pomocy.

Współpraca z uniwersytetem dzieci jest jedną z form moich poszukiwań w zakresie edukacji pozaformalnej oraz wspierania edukacji formalnej na różnych poziomach (oczywiście w zakresie przyrody i biologii). Dużo pomysłów i zajęć realizuję w ramach działalności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, także w ramach różnorodnych grantów.

Z kimś łatwiej uczyć się niż samemu. Współpraca przynosi dobre efekty. W tle widać hotel dla pszczół. Dwa takie Greenpeace kilka lat temu ustawił na terenie Kortowa a ja podjąłem się opieki. Kolejny wymiar współpracy. Tym razem posłużył także jako scenografia i konkretny przykład. 

poniedziałek, 27 sierpnia 2018

Najnowsze publikacje (2015-2018)

Co jakiś czas trzeba wpisywać dorobek do coraz to innych baz danych i zestawień. Tym razem jest to ORCID. Przy okazji wiec zamieszczam publikacje z ostatnich lat. Całość w bazie ORCID (systematycznie uzupełniam.

Human impact on large rivers: the influence of groynes of the River Oder on larval assemblages of caddisflies (Trichoptera)Hydrobiologia
2018 | journal-article
DOI: DOI 10.1007/s10750-018-3636-6

Nauka jako proces i jako produkt – ćwiczenie z tajemnymi PuszkamiBiologia w Szkole
2017-09-01 | journal-article
ISSN: 0137-8031

Materiały do poznania chruścików (Trichoptera) Powidzkiego Parku KrajobrazowegoPrzegląd Przyrodniczy
2017 | journal-article

The influence of environmental factors on water mite assemblages (Acari, Hydrachnidia) in a small lowland river: an analysis at different levels of organization of the environmentLimnology
2017 | journal-article
DOI: 10.1007/s10201-016-0510-y

Caddisflies in the Białowieża Forest – Study Them Before They Disappear(Entomology, Ornithology & Herpetology: Current Research
2016 | journal-article
DOI: doi:10.4172/2161-0983.1000e118

Chruściki Welskiego Parku KrajobrazowegoWelski Park Krajobrazowy - monografia przyrodnicza
2016 | book-chapter
ISBN: ISBN 978-83-62860-40-1
Classifications des lacs naturels et artificiels (anthropiques) à l’aide de trichoptères (Trichoptera) et d’autres insects aquatiques comme bio-indicateurs de l’ètat de l’environnementEaux et moeurs du Berry et d’ailleurs
2016 | book-chapter
ISSN: ISBN 978-2-953-165-06-7

Early post-dredging recolonization of caddisflies (Insecta: Trichoptera) in a small lowland river (NW Poland)Limnology
2016 | journal-article
DOI: DOI: 10.1007/s10201-015-0466-3

Early recolonization of a dredged lowland river by dragonflies (Insecta: Odonata)Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems
2016 | journal-article
DOI: DOI: 10.1051/kmae/2016030

Environmental heterogeneity at different scales: key factors affecting caddisfly larvae assemblages in standing waters within a lowland river catchmentJournal of Limnology
2016 | journal-article
DOI: DOI: 10.4081/jlimnol.2016.1535

Regional and international examples of cooperation by the centre for cultural and natural heritage at the University of Warmia and Mazury in OlsztynCultural and natural heritage: between theory and practice,
2016 | book-chapter
ISBN: 978-83-944296-0-7

The impact of dredging of a small lowland river on water beetle fauna (Coleoptera)Journal of Limnology
2016 | journal-article
ISSN: p-ISSN: 1129-5767

Uczestnictwo w powstawaniu wiedzyKonferencja Pokazać - Przekazać 2016
2016 | book-chapter

Warmia i Mazury – nasze wspólne dobro cz. III.Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym
2016 | edited-book
ISBN: 978-83-939380-2-5

Water mites (Acari, Hydrachnidia) of water bodies of the Krąpiel River valley: interactions in the spatial arrangement of a river valleyLimnology
2016 | journal-article
DOI: DOI 10.1007/s10201-016-0479-6

WprowadzenieWarmia i Mazury – nasze wspólne dobro cz. II.
2015-10-01 | book-chapter
ISBN: 978-83-939380-1-8

Nauczeństwo w trzeciej rewolucji przemysłowejKonferencja Pokazać-Przekazać 2015
2015-09-01 | book-chapter

Are beetles good indicators of insect diversity in freshwater lakes?Oceanological and Hydrobiological Studies
2015 | journal-article
DOI: 10.1515/ohs-2015-0046

Chruściki (Trichoptera) okolic Pleszewa (Wielkopolska)Przegląd Przyrodniczy
2015 | journal-article
ISSN: 1230-509X
Issues Concerning the Conservation of the Rare Caddis Erotesis baltica McLachlan, 1877 (Trichoptera: Leptoceridae) in PolandJournal of the Entomological Research Society
2015 | journal-article
ISBN: 1302-0250

Leptocerus interruptus (Fabricius, 1775) (Trichoptera: Leptoceridae) in Poland: a case study of distribution, conservation status and potential monitoring value of a rare European caddisfly species.Acta Zoologica Bulgarica
2015 | journal-article
ISSN: 0324-0770

Wstępne badania nad różnorodnością biologiczną wewnątrz i wokół plantacji wierzby energetycznej w Łężanach i SamławkachBiorafineria lignocelulozowa – uwarunkowania środowiskowe, energetyczne i społeczno-ekonomiczne
2015 | book-chapter
ISBN: 978-83-7299-962-7

środa, 20 czerwca 2018

Poszukuję doktoranta, najlepiej entomologa nie bojącego się pracy w terenie


Tematyka pracy dotyczy bioróżnorodności w uprawach roślin uprawianych dla celów energetycznych (m.in. wierzba, miskant itd.) i wokół upraw. Najchętniej widziany entomolog, zwłaszcza specjalizujący się w owadach wodnych. Będzie sporo pracy terenowej. Studia doktoranckie w ramach programu POWER już od września 2018. Więcej na stronie https://bioeconomy.uwm.edu.pl/

Będzie to kontynuacja wcześniej rozpoczętych badań:

  • Czachorowski S., Gencza J., Buczyński P., Pakulnicka J., Machałek N., Głowacki Ł, Kurzątkowska A. 2015. Wstępne badania nad różnorodnością biologiczną wewnątrz i wokół plantacji wierzby energetycznej w Łężanach i Samławkach [Preliminary research of biodiversity in and around willow plantations in Łężany and Samławki], str. 69-85. W: M. Stolarski, J. Gołaszewski (red) „Biorafineria lignocelulozowa – uwarunkowania środowiskowe, energetyczne i społeczno-ekonomiczne. Wyd. UMW w Olsztynie, 165 str. p-ISBN: 978-83-7299-962-7, 
  • Czachorowski S., Buczyński P., Pakulnicka J., Gencza J., Kurzątkowska A., 2013. Plantaions of willow – preliminary results ob. The impact on the biodiversity of insects in the rural landscape. Book of abstracts and summaries, The 4th International Environmental Best Practices Conference Biorafinery: Biobased Value Chains and Sustainable Development, p: Str. 111.
  • Gencza Judyta 2012 Bioróżnorodność owadów wodnych wewnątrz i wokół plantacji upraw wierzby energetycznej (Łężany). Praca magisterska 

Proponowana tematyka pracy doktorskiej: Biodiversity in and around perennial industrial crops plantation
Promotorr : Dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM, biology / ecology
Co-supervisor: Prof. dr hab. inż. Mariusz Jerzy Stolarski, agriculture sciences / agronomy 

Proponowana tematyka pracy doktorskiej
Biodiversity in and around perennial industrial crops plantation. The use of lignocellulosic biomass is important for the national bioeconomy. On agricultural land, mainly marginal, the number of plantations used for industrial and energy purposes increases. It is interesting how it will affect the biodiversity of rural areas and the entire landscape. Are there any effects on biodiversity within the plantations of perennial industrial crops ,including short rotation coppice (eg. willow, poplar) and other plants using to a production of lignocellulosic biomass (miscanthus, sida) and in their close surroundings? Preliminary research of biodiversity in and around willow plantations in Łężany and Samławki (a lakeland landscape) indicated that no negative effects on biodiversity within the plantations and in theirs surroundings. The preliminary researches was carried out in 2011-2013 (short period) and covered mammals, birds, amphibians and some group of aquatic insects. For some invertebrates willow plantations cane serve as a temporary shelter. The planned research will use the island ecology model and the metapopulation model. Poisons (e.g. butterflies) and aquatic invertebrates will be investigated as indicator’s species. The field research will be carried out on the experiments owned by the Department of Plant Breeding and Seed Production, Faculty of Environmental Management and Agriculture. The laboratory research (identification of species) and statistical analysis will be carried out on the Department of Ecology and Environmental Protection, Faculty of Biology and Biotechnology.
sobota, 9 czerwca 2018

Certyfikat poświadczający, iż zielarz Stanisław Czachorowski poznał tajniki magii i zapoznał się z mocą ziół wszelakich

Robiąc porządku nad pracowym biurkiem i wieszając aktualne dyplomy-podziękowania, sięgnąłem do dyplomu-certyfikatu z 2005 roku. Oto jego treść, ozdobiona zdjęciem i rysunkiem czarownicy na miotle.
"Certyfikat poświadczający iż zielarz Stanisław Czachorowski poznał tajniki magii i zapoznał się z mocą ziół wszelakich. Ziołowa Jędza Pospolita. Olsztyn, dnia 30 listopada 2005” .

Wspomnienie współpracy z nauczycielami ze szkoły przy Szpitalu Psychiatrycznym. A wszystko zaczęło się od międzywydziałowego projektu edukacyjnego w Ornecie. Propozycja profesora Leszka Szarzyńskiego z Wydziału Sztuki i zaproszenie do udziału w projekcie „Z uniwersytetem na Ty” w 2005 roku przyszła w momencie moich poszukiwań nowych form dydaktycznych, związanych z coraz wyraźniejszymi przemianami cywilizacyjnymi. Propozycja ta pojawiła się w momencie mojej konstatacji sensu istnienia kół naukowych i poszukiwania nowej inspiracji (jak włączyć metodę projektu do edukacji uniwersyteckiej). Orneckie spotkanie „Z Uniwersytetem na ty” to był cykl prezentacji wydziałów UWM. Zaproszony zostałem do przygotowania prezentacji Wydziału Biologii. Było to intrygujące i twórcze wyzwanie. Moim intelektualnym wkładem było już wieloletnie doświadczenie pracy w kołach naukowych wraz z coraz silniejszym „niedosytem” dyskusji nowych wyzwań edukacyjnych. W rezultacie finalny efekt był spotkaniem różnych doświadczeń i koncepcji oraz nieoczekiwanych rezultatów twórczego procesu współpracy ze studentami oraz samorządem miasta Ornety. Współobecność muzyki i sztuk plastycznych okazała się znakomitym dopełnieniem dotychczas realizowanych pokazów przyrodniczych i badań terenowych. Połączenie wykładu, warsztatów i pokazów popularnonaukowych z koncertem.

Potem jeszcze wiele razy z prof. Szarzyńskim podróżowałem z krótkimi wykładami w kościołach i domach kultury przy okazji letnich koncertów Pro Musica Antiqua. Było to zbieranie doświadczeń, wiele dyskusji i eksperymentów. Ta przygoda zaczęła się w Ornecie. Potem rozwijałem formę pikników naukowych i festiwali naukowych, łącznie z Nocą Biologów czy Olsztyńskimi Dniami Nauki i Sztuki czy Europejską Nocą Naukowców), łącząc naukę ze sztuką jako wygodną formą angażowania do prostych działań i współuczestnictwa..

Tymczasem na potrzeby spotkania w Ornecie, w ciągu niespełna trzech tygodni, wspólnie ze studentami stworzyliśmy program spotkania ph. „Rycerze, smoki i czarownice czyli przyroda Ornety od średniowiecza do współczesności”. Realizacja odbyła się 7 czerwca 2005 r. Była to okazja do promocji uczelni, uniwersytetu trafiającego „pod strzechy” i uniwersytetu działającego dla środowiska regionu.  Ale przede wszystkim było to popularyzacja nauki i edukacja pozaformalna, realizowana ze studentami metodą projektu. Miałem okazję samemu w pełni uczestniczyć, obserwować studentów w trakcie zajęć, a potem przez ponad rok obserwować efekty dydaktyczne. Niektóre z nich były zaskakujące i nieoczekiwane. Były wykłady, pokazy, koncert, wystawa owadów, pokaz i współuczestnictwo w malowaniu butelek, wywiady dla radia, pisanie artykułów. Tylko część rezultatów „okrzepła” w samej Ornecie. To właśnie w Ornecie nauczyłem się malowania butelek... (czytaj więcej).

Studenci biologii zostali dostrzeżeni (może najmniej w Ornecie - a przynajmniej nie docierały do mnie informacje zwrotne). Dość szybko pojawiła się propozycja z redakcji Gazety Olsztyńskiej zorganizowania Mini-Eko Pikniku na Starym Mieście w Olsztynie pod patronatem tej gazety. Odbyły się dwie edycje, w lipcu 2005 oraz 2006 roku. Na bazie doświadczeń z Ornety, studenci (przy moim dyskretnym wsparciu) sami opracowali program, znaleźli fundusze i zrealizowali mini-ekopiknik, przy sporym zainteresowaniu lokalnych mediów. Jedna z absolwentek, wiele lat później, została dziennikarzem prasowym.

Kolejnym beneficjentem tych projektowych doświadczeń była szkoła przy szpitalu psychiatrycznym. Poznaliśmy się w Ornecie i dzięki temu kontaktowi studenci biologii zrealizowali „Wieczór magii i ziół” w dość nietypowych i trudnych edukacyjnie warunkach. Magia, wiedźmy i zioła były tylko literacka narracją do opowieści popularnonaukowych z eksperymentami chemii i botaniką w tle. To właśnie efektem tego działania jest zamieszczony wyżej dyplom-certyfikat. Teraz ze ściany nad biurkiem w pracy powędrował do domowego archiwum z sentymentalnymi pamiątkami.

Kolejnymi efektami projektu „Z uniwersytetem na ty” były staże studentów w przedsiębiorstwach turystycznych, w czasie których łączyli swoją wiedzę biologiczną z tworzeniem nowych „produktów” turystycznych. Potencjał innowacyjności tylko w niewielkim stopniu zaowocował w Ornecie (cztaj też o smokach na batiku). Propozycje współpracy pojawiły się z zupełnie innych miejsc. Ale z punktu widzenia dydaktycznego (kształcenia studentów) i przedsięwzięcie odniosło duży sukces. Wracam pamięcią do tamtych doświadczeń by poszukiwać nowych rozwiązań pracy dydaktycznej. Ornecki projekt "Z uniwersytetem na Ty" przyniósł konkretne efekty i inspiracje. Tych kilka wyjazdów i współpraca z samorządami pozwoliło mi lepiej zrozumieć potrzeby małych środowisk.

Po warsztatach biologiczno-ekologicznych była wystawa konkursowa, malowanie smoków i w końcu prezentacja Ornety w Olsztynie. Nawiązując do zamieszczonego certyfikatu przypomnę relację studentki.

Wieczór magii i ziół 

Na andrzejkowy wieczór magii wyruszyłam z lekkim strachem w oczach. Ale nie magia i czarownice z ziołami były powodem moich obaw. Wybrałam się w roli nauczyciela-edukatora do bardzo trudnego i wymagającego odbiorcy – uczniów przebywających w Szpitalu Psychiatrycznym. Na dodatek nauka miała być zabawą. Czy potraficie wyobrazić sobie takie połączenie? Czy student podoła takim wyzwaniom? Uczestniczyłam w tym roku w nietypowych Andrzejkach, zorganizowanych w Zespole Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego (młodzież w czasie długiej kuracji nie może być pozbawiona edukacji).

„Wieczór magii i ziół” to kulminacyjny moment nieco dłuższego projektu edukacyjnego. Główna organizatorka projektu - pani Grażyna Borys - zaproponowała współpracę w tym projekcie studentom UWM ze Studencko-Doktoranckiego Koła Naukowego Ekologów. W projekcie aktywnie uczestniczyli: Karolina Barszcz, Ewa Daniś, Andrzej Markiewicz, Aneta Pepławska i Wioletta Wolak. Już przed 30 listopada Karolina Barszcz i Ewa Daniś poprowadziły dwie lekcje dotyczące tematyki ziół. Natomiast uczniowie przez kilka tygodni pracowali nad wykonaniem obrazów ziół techniką zwaną batikiem. Jest to bardzo pracochłonne zajęcie i o dziwo terapeutyczne – wycisza i uspokaja samych „twórców”. Było to duże, pedagogiczne wyzwanie dla nas, gdyż są to uczniowie szkoły specjalnej, często stwarzający problemy wychowawcze. Obawialiśmy się trochę czy będziemy potrafili nawiązać z tymi dziećmi dobry kontakt i właściwie do nich podejść. Pani Grażyna Borys opowiedziała nam trochę o swoich podopiecznych i dodała otuchy stwierdzeniem, że na pewno atmosfera będzie bardzo miła. Podczas takich akcji dzieci głęboko się angażują i doceniają włożony dla nich wysiłek.

Wieczór przepełniony magią, bajkowymi symbolami, zapachem ziół i domowych przetworów miał posłużyć wychowankom placówki do podsumowania wiadomości z botaniki, języka polskiego i plastyki. Nauka w subtelny sposób została połączona ze wspaniałą zabawą. Uczniom przedstawiano właściwości i działanie wielu znanych ziół, a także sama młodzież analizowała różne ciekawostki dotyczące wykorzystania ziół przez człowieka. Edukacja polisensoryczna, czyli poznanie wielozmysłowe skuteczniej dociera do uczniów niż podawanie tylko suchych faktów. Dlatego właśnie pedagodzy włączyli do nauki zapachy, smakowanie herbatek ziołowych, kolorowe, malowane ilustracje, pokazy leków ziołowych, kosmetyków, elementy baśni („Czerwony Kapturek, czarodziej), dźwięki i muzykę. Dzieci, podzielone na grupy, poszukiwały określonych informacji, odwiedzając poszczególne kramy-stoiska: medyczny, kosmetyczny, kulinarny i magiczny. Ciekawostki dotyczące ziół przedstawiał „Czerwony Kapturek”, a dodatkowo można było obejrzeć galerię obrazów namalowanych przez wychowanków szkoły oraz zielnik z zasuszonymi roślinami. Na koniec liderzy grup przedstawili rezultaty swoich poszukiwań (ciekawostki dotyczące kwiatów, korzeni, liści i owoców). Tego dnia zaskoczyło mnie przede wszystkim podejście pedagogów. Nie zauważyłam, spotykanej bardzo często w szkołach, bariery nauczyciel - uczeń. Tu każdy uczył się, poznawał, bawił. Studenci również. Dodatkowo kadra przebrała się w stroje teatralne w zależności od roli jaką każdy miał do odegrania. Za czarodzieja przebrał się zaproszony aktor, ale właściwie nie tylko on tego wieczoru prezentował swój zawodowy fach. Momentami czułam się jak na przedstawieniu w teatrze dla dzieci, gdzie aktor zabawiając małych widzów przekazuje im określone informacje. Zabawa była nauka i jednocześnie nauka zabawą.

Dzieciom najbardziej podobała się atrapa wybuchu wulkanu, który przygotowali studenci biologii, po odpowiednim przeszkoleniu przez dr S. Krawczuka. Przy zgaszonym świetle, iskierki wyskakujące z ulepionego z gliny wulkanu, wywoływały na twarzach wychowanków szkoły zachwyt podziwu. Entuzjazm wzbudzał również czarodziej, dzięki któremu wieczór poświęcony ziołom przybrał jeszcze bardziej magiczny charakter.

Dla nas, studentów, było to bardzo interesujące doświadczenie. Szczególnie dla tych osób, które myślą w przyszłości o współpracy z różnymi placówkami oświaty oraz kontaktem z dziećmi. Większość osób biorących udział w tym przedsięwzięciu kończy Kurs Pedagogiczny, więc praca w szkole jest im dobrze znana. Ja również odbyłam już praktyki w gimnazjum i z przykrością muszę stwierdzić, że w takich ciekawych zajęciach nie uczestniczyłam. Zapewne wynika to z czasochłonności tego typu akcji i braku chętnych rąk do pracy. Koordynowanie projektu ze strony Koła sprawiło mi wiele satysfakcji. Od samego początku mogłam obserwować jak rodzą się pomysły i co zrobić żeby mogły zostać zrealizowane. Już same znalezienie osób gotowych do poświęcenia swojego czasu dla innych było dla mnie wyzwaniem, ale udało się. Na zakończenie całej imprezy wychowanków szkoły obdarowaliśmy upominkami (m.in. cukierkami z logo Uniwersytetu, z Biura Informacji i Promocji Uczelni). Studenci oraz zaproszony gościnnie dr hab. Stanisław Czachorowski prof. UWM otrzymali pamiątkowe obrazy wykonane przez dzieci. Współpraca między UWM a Zespołem Szkół Specjalnych rozpoczęła się pomyślnie i mamy nadzieję, że na „Wieczorze magii i ziół” się ona nie skończy. Myślę, że studenci nie tylko z naszego koła naukowego chętnie włączą się do podobnych akcji w szkołach regionu.

Na zakończenie chciałabym zaapelować do osób zainteresowanych udziałem w podobnych akcjach, studentów i pedagogów - szukajmy się nawzajem a na pewno będziemy mogli sprawdzić się podczas kolejnej tego typu konfrontacji z dziećmi. My oferujemy swój entuzjazm, pomysły i ręce do pracy.” 

Aneta Pepławska 
Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Ekologów 

Koła już nie ma. Pozostały wspomnienia i doświadczanie.A ze wspomnień rodza się kolejene pomysły.

środa, 4 kwietnia 2018

Tajemnica leśnych tulipanówW ramach Kętrzyńskich Dni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Kętrzyn Miastem Uniwersyteckim w dniach 11-13 kwietnia 2018 r., przygotowałem lekcje warsztatowe dla uczniów (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie, zajęcia pt. "Czy zagraża nam GMO w pożywieniu – analiza postaw konsumenckich") oraz grę terenową z QR Kodami. To jest prototyp i propozycja. Docelowo miałaby być to gra terenowa z kilkoma miejscami do odwiedzenia w Kętrzynie, dyskretnie umieszczonymi QR Kodami w terenie oraz miejscami, gdzie można zdobyć pieczątkę za rozwiązanie zagadki. Tematycznie wokół przyrody, tulipanów i Kętrzyna. Będzie wykład dla mieszkańców i zachęcenie do współpracy w przyszłości. Wiedza może trafiać do regionu. Potrzebna jest tylko współpraca.

Wykorzystałem wcześniej opublikowane na blogu poszukiwania tajemnicy leśnych tulipanów i QR Kody do uzupełnień. Wybrałem wersję łatwą. Będę miał okazję sprawdzić czy i jak to wychodzi w działaniu i czy wzbudza zainteresowanie.


więcej: Tajemnica leśnych tulipanów spod Kętrzyna