środa, 20 czerwca 2018

Poszukuję doktoranta, najlepiej entomologa nie bojącego się pracy w terenie


Tematyka pracy dotyczy bioróżnorodności w uprawach roślin uprawianych dla celów energetycznych (m.in. wierzba, miskant itd.) i wokół upraw. Najchętniej widziany entomolog, zwłaszcza specjalizujący się w owadach wodnych. Będzie sporo pracy terenowej. Studia doktoranckie w ramach programu POWER już od września 2018. Więcej na stronie https://bioeconomy.uwm.edu.pl/

Będzie to kontynuacja wcześniej rozpoczętych badań:

  • Czachorowski S., Gencza J., Buczyński P., Pakulnicka J., Machałek N., Głowacki Ł, Kurzątkowska A. 2015. Wstępne badania nad różnorodnością biologiczną wewnątrz i wokół plantacji wierzby energetycznej w Łężanach i Samławkach [Preliminary research of biodiversity in and around willow plantations in Łężany and Samławki], str. 69-85. W: M. Stolarski, J. Gołaszewski (red) „Biorafineria lignocelulozowa – uwarunkowania środowiskowe, energetyczne i społeczno-ekonomiczne. Wyd. UMW w Olsztynie, 165 str. p-ISBN: 978-83-7299-962-7, 
  • Czachorowski S., Buczyński P., Pakulnicka J., Gencza J., Kurzątkowska A., 2013. Plantaions of willow – preliminary results ob. The impact on the biodiversity of insects in the rural landscape. Book of abstracts and summaries, The 4th International Environmental Best Practices Conference Biorafinery: Biobased Value Chains and Sustainable Development, p: Str. 111.
  • Gencza Judyta 2012 Bioróżnorodność owadów wodnych wewnątrz i wokół plantacji upraw wierzby energetycznej (Łężany). Praca magisterska 

Proponowana tematyka pracy doktorskiej: Biodiversity in and around perennial industrial crops plantation
Promotorr : Dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM, biology / ecology
Co-supervisor: Prof. dr hab. inż. Mariusz Jerzy Stolarski, agriculture sciences / agronomy 

Proponowana tematyka pracy doktorskiej
Biodiversity in and around perennial industrial crops plantation. The use of lignocellulosic biomass is important for the national bioeconomy. On agricultural land, mainly marginal, the number of plantations used for industrial and energy purposes increases. It is interesting how it will affect the biodiversity of rural areas and the entire landscape. Are there any effects on biodiversity within the plantations of perennial industrial crops ,including short rotation coppice (eg. willow, poplar) and other plants using to a production of lignocellulosic biomass (miscanthus, sida) and in their close surroundings? Preliminary research of biodiversity in and around willow plantations in Łężany and Samławki (a lakeland landscape) indicated that no negative effects on biodiversity within the plantations and in theirs surroundings. The preliminary researches was carried out in 2011-2013 (short period) and covered mammals, birds, amphibians and some group of aquatic insects. For some invertebrates willow plantations cane serve as a temporary shelter. The planned research will use the island ecology model and the metapopulation model. Poisons (e.g. butterflies) and aquatic invertebrates will be investigated as indicator’s species. The field research will be carried out on the experiments owned by the Department of Plant Breeding and Seed Production, Faculty of Environmental Management and Agriculture. The laboratory research (identification of species) and statistical analysis will be carried out on the Department of Ecology and Environmental Protection, Faculty of Biology and Biotechnology.
sobota, 9 czerwca 2018

Certyfikat poświadczający iż zielarz Stanisław Czachorowski poznał tajniki magii i zapoznał się z mocą ziół wszelakich

Robiąc porządku nad pracowym biurkiem i wieszając aktualne dyplomy-podziękowania, sięgnąłem do dyplomu-certyfikatu z 2005 roku. Oto jego treść, ozdobiona zdjęciem i rysunkiem czarownicy na miotle.
"Certyfikat poświadczający iż zielarz Stanisław Czachorowski poznał tajniki magii i zapoznał się z mocą ziół wszelakich. Ziołowa Jędza Pospolita. Olsztyn, dnia 30 listopada 2005” .

Wspomnienie współpracy z nauczycielami ze szkoły przy Szpitalu Psychiatrycznym. A wszystko zaczęło się od międzywydziałowego projektu edukacyjnego w Ornecie. Propozycja profesora Leszka Szarzyńskiego z Wydziału Sztuki i zaproszenie do udziału w projekcie „Z uniwersytetem na Ty” w 2005 roku przyszła w momencie moich poszukiwań nowych form dydaktycznych, związanych z coraz wyraźniejszymi przemianami cywilizacyjnymi. Propozycja ta pojawiła się w momencie mojej konstatacji sensu istnienia kół naukowych i poszukiwania nowej inspiracji (jak włączyć metodę projektu do edukacji uniwersyteckiej). Orneckie spotkanie „Z Uniwersytetem na ty” to był cykl prezentacji wydziałów UWM. Zaproszony zostałem do przygotowania prezentacji Wydziału Biologii. Było to intrygujące i twórcze wyzwanie. Moim intelektualnym wkładem było już wieloletnie doświadczenie pracy w kołach naukowych wraz z coraz silniejszym „niedosytem” dyskusji nowych wyzwań edukacyjnych. W rezultacie finalny efekt był spotkaniem różnych doświadczeń i koncepcji oraz nieoczekiwanych rezultatów twórczego procesu współpracy ze studentami oraz samorządem miasta Ornety. Współobecność muzyki i sztuk plastycznych okazała się znakomitym dopełnieniem dotychczas realizowanych pokazów przyrodniczych i badań terenowych. Połączenie wykładu, warsztatów i pokazów popularnonaukowych z koncertem.

Potem jeszcze wiele razy z prof. Szarzyńskim podróżowałem z krótkimi wykładami w kościołach i domach kultury przy okazji letnich koncertów Pro Musica Antiqua. Było to zbieranie doświadczeń, wiele dyskusji i eksperymentów. Ta przygoda zaczęła się w Ornecie. Potem rozwijałem formę pikników naukowych i festiwali naukowych, łącznie z Nocą Biologów czy Olsztyńskimi Dniami Nauki i Sztuki czy Europejską Nocą Naukowców), łącząc naukę ze sztuką jako wygodną formą angażowania do prostych działań i współuczestnictwa..

Tymczasem na potrzeby spotkania w Ornecie, w ciągu niespełna trzech tygodni, wspólnie ze studentami stworzyliśmy program spotkania ph. „Rycerze, smoki i czarownice czyli przyroda Ornety od średniowiecza do współczesności”. Realizacja odbyła się 7 czerwca 2005 r. Była to okazja do promocji uczelni, uniwersytetu trafiającego „pod strzechy” i uniwersytetu działającego dla środowiska regionu.  Ale przede wszystkim było to popularyzacja nauki i edukacja pozaformalna, realizowana ze studentami metodą projektu. Miałem okazję samemu w pełni uczestniczyć, obserwować studentów w trakcie zajęć, a potem przez ponad rok obserwować efekty dydaktyczne. Niektóre z nich były zaskakujące i nieoczekiwane. Były wykłady, pokazy, koncert, wystawa owadów, pokaz i współuczestnictwo w malowaniu butelek, wywiady dla radia, pisanie artykułów. Tylko część rezultatów „okrzepła” w samej Ornecie. To właśnie w Ornecie nauczyłem się malowania butelek... (czytaj więcej).

Studenci biologii zostali dostrzeżeni (może najmniej w Ornecie - a przynajmniej nie docierały do mnie informacje zwrotne). Dość szybko pojawiła się propozycja z redakcji Gazety Olsztyńskiej zorganizowania Mini-Eko Pikniku na Starym Mieście w Olsztynie pod patronatem tej gazety. Odbyły się dwie edycje, w lipcu 2005 oraz 2006 roku. Na bazie doświadczeń z Ornety, studenci (przy moim dyskretnym wsparciu) sami opracowali program, znaleźli fundusze i zrealizowali mini-ekopiknik, przy sporym zainteresowaniu lokalnych mediów. Jedna z absolwentek, wiele lat później, została dziennikarzem prasowym.

Kolejnym beneficjentem tych projektowych doświadczeń była szkoła przy szpitalu psychiatrycznym. Poznaliśmy się w Ornecie i dzięki temu kontaktowi studenci biologii zrealizowali „Wieczór magii i ziół” w dość nietypowych i trudnych edukacyjnie warunkach. Magia, wiedźmy i zioła były tylko literacka narracją do opowieści popularnonaukowych z eksperymentami chemii i botaniką w tle. To właśnie efektem tego działania jest zamieszczony wyżej dyplom-certyfikat. Teraz ze ściany nad biurkiem w pracy powędrował do domowego archiwum z sentymentalnymi pamiątkami.

Kolejnymi efektami projektu „Z uniwersytetem na ty” były staże studentów w przedsiębiorstwach turystycznych, w czasie których łączyli swoją wiedzę biologiczną z tworzeniem nowych „produktów” turystycznych. Potencjał innowacyjności tylko w niewielkim stopniu zaowocował w Ornecie (cztaj też o smokach na batiku). Propozycje współpracy pojawiły się z zupełnie innych miejsc. Ale z punktu widzenia dydaktycznego (kształcenia studentów) i przedsięwzięcie odniosło duży sukces. Wracam pamięcią do tamtych doświadczeń by poszukiwać nowych rozwiązań pracy dydaktycznej. Ornecki projekt "Z uniwersytetem na Ty" przyniósł konkretne efekty i inspiracje. Tych kilka wyjazdów i współpraca z samorządami pozwoliło mi lepiej zrozumieć potrzeby małych środowisk.

Po warsztatach biologiczno-ekologicznych była wystawa konkursowa, malowanie smoków i w końcu prezentacja Ornety w Olsztynie. Nawiązując do zamieszczonego certyfikatu przypomnę relację studentki.

Wieczór magii i ziół 

Na andrzejkowy wieczór magii wyruszyłam z lekkim strachem w oczach. Ale nie magia i czarownice z ziołami były powodem moich obaw. Wybrałam się w roli nauczyciela-edukatora do bardzo trudnego i wymagającego odbiorcy – uczniów przebywających w Szpitalu Psychiatrycznym. Na dodatek nauka miała być zabawą. Czy potraficie wyobrazić sobie takie połączenie? Czy student podoła takim wyzwaniom? Uczestniczyłam w tym roku w nietypowych Andrzejkach, zorganizowanych w Zespole Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego (młodzież w czasie długiej kuracji nie może być pozbawiona edukacji).

„Wieczór magii i ziół” to kulminacyjny moment nieco dłuższego projektu edukacyjnego. Główna organizatorka projektu - pani Grażyna Borys - zaproponowała współpracę w tym projekcie studentom UWM ze Studencko-Doktoranckiego Koła Naukowego Ekologów. W projekcie aktywnie uczestniczyli: Karolina Barszcz, Ewa Daniś, Andrzej Markiewicz, Aneta Pepławska i Wioletta Wolak. Już przed 30 listopada Karolina Barszcz i Ewa Daniś poprowadziły dwie lekcje dotyczące tematyki ziół. Natomiast uczniowie przez kilka tygodni pracowali nad wykonaniem obrazów ziół techniką zwaną batikiem. Jest to bardzo pracochłonne zajęcie i o dziwo terapeutyczne – wycisza i uspokaja samych „twórców”. Było to duże, pedagogiczne wyzwanie dla nas, gdyż są to uczniowie szkoły specjalnej, często stwarzający problemy wychowawcze. Obawialiśmy się trochę czy będziemy potrafili nawiązać z tymi dziećmi dobry kontakt i właściwie do nich podejść. Pani Grażyna Borys opowiedziała nam trochę o swoich podopiecznych i dodała otuchy stwierdzeniem, że na pewno atmosfera będzie bardzo miła. Podczas takich akcji dzieci głęboko się angażują i doceniają włożony dla nich wysiłek.

Wieczór przepełniony magią, bajkowymi symbolami, zapachem ziół i domowych przetworów miał posłużyć wychowankom placówki do podsumowania wiadomości z botaniki, języka polskiego i plastyki. Nauka w subtelny sposób została połączona ze wspaniałą zabawą. Uczniom przedstawiano właściwości i działanie wielu znanych ziół, a także sama młodzież analizowała różne ciekawostki dotyczące wykorzystania ziół przez człowieka. Edukacja polisensoryczna, czyli poznanie wielozmysłowe skuteczniej dociera do uczniów niż podawanie tylko suchych faktów. Dlatego właśnie pedagodzy włączyli do nauki zapachy, smakowanie herbatek ziołowych, kolorowe, malowane ilustracje, pokazy leków ziołowych, kosmetyków, elementy baśni („Czerwony Kapturek, czarodziej), dźwięki i muzykę. Dzieci, podzielone na grupy, poszukiwały określonych informacji, odwiedzając poszczególne kramy-stoiska: medyczny, kosmetyczny, kulinarny i magiczny. Ciekawostki dotyczące ziół przedstawiał „Czerwony Kapturek”, a dodatkowo można było obejrzeć galerię obrazów namalowanych przez wychowanków szkoły oraz zielnik z zasuszonymi roślinami. Na koniec liderzy grup przedstawili rezultaty swoich poszukiwań (ciekawostki dotyczące kwiatów, korzeni, liści i owoców). Tego dnia zaskoczyło mnie przede wszystkim podejście pedagogów. Nie zauważyłam, spotykanej bardzo często w szkołach, bariery nauczyciel - uczeń. Tu każdy uczył się, poznawał, bawił. Studenci również. Dodatkowo kadra przebrała się w stroje teatralne w zależności od roli jaką każdy miał do odegrania. Za czarodzieja przebrał się zaproszony aktor, ale właściwie nie tylko on tego wieczoru prezentował swój zawodowy fach. Momentami czułam się jak na przedstawieniu w teatrze dla dzieci, gdzie aktor zabawiając małych widzów przekazuje im określone informacje. Zabawa była nauka i jednocześnie nauka zabawą.

Dzieciom najbardziej podobała się atrapa wybuchu wulkanu, który przygotowali studenci biologii, po odpowiednim przeszkoleniu przez dr S. Krawczuka. Przy zgaszonym świetle, iskierki wyskakujące z ulepionego z gliny wulkanu, wywoływały na twarzach wychowanków szkoły zachwyt podziwu. Entuzjazm wzbudzał również czarodziej, dzięki któremu wieczór poświęcony ziołom przybrał jeszcze bardziej magiczny charakter.

Dla nas, studentów, było to bardzo interesujące doświadczenie. Szczególnie dla tych osób, które myślą w przyszłości o współpracy z różnymi placówkami oświaty oraz kontaktem z dziećmi. Większość osób biorących udział w tym przedsięwzięciu kończy Kurs Pedagogiczny, więc praca w szkole jest im dobrze znana. Ja również odbyłam już praktyki w gimnazjum i z przykrością muszę stwierdzić, że w takich ciekawych zajęciach nie uczestniczyłam. Zapewne wynika to z czasochłonności tego typu akcji i braku chętnych rąk do pracy. Koordynowanie projektu ze strony Koła sprawiło mi wiele satysfakcji. Od samego początku mogłam obserwować jak rodzą się pomysły i co zrobić żeby mogły zostać zrealizowane. Już same znalezienie osób gotowych do poświęcenia swojego czasu dla innych było dla mnie wyzwaniem, ale udało się. Na zakończenie całej imprezy wychowanków szkoły obdarowaliśmy upominkami (m.in. cukierkami z logo Uniwersytetu, z Biura Informacji i Promocji Uczelni). Studenci oraz zaproszony gościnnie dr hab. Stanisław Czachorowski prof. UWM otrzymali pamiątkowe obrazy wykonane przez dzieci. Współpraca między UWM a Zespołem Szkół Specjalnych rozpoczęła się pomyślnie i mamy nadzieję, że na „Wieczorze magii i ziół” się ona nie skończy. Myślę, że studenci nie tylko z naszego koła naukowego chętnie włączą się do podobnych akcji w szkołach regionu.

Na zakończenie chciałabym zaapelować do osób zainteresowanych udziałem w podobnych akcjach, studentów i pedagogów - szukajmy się nawzajem a na pewno będziemy mogli sprawdzić się podczas kolejnej tego typu konfrontacji z dziećmi. My oferujemy swój entuzjazm, pomysły i ręce do pracy.” 

Aneta Pepławska 
Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Ekologów 

Koła już nie ma. Pozostały wspomnienia i doświadczanie.A ze wspomnień rodza się kolejene pomysły.

środa, 4 kwietnia 2018

Tajemnica leśnych tulipanówW ramach Kętrzyńskich Dni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Kętrzyn Miastem Uniwersyteckim w dniach 11-13 kwietnia 2018 r., przygotowałem lekcje warsztatowe dla uczniów (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie, zajęcia pt. "Czy zagraża nam GMO w pożywieniu – analiza postaw konsumenckich") oraz grę terenową z QR Kodami. To jest prototyp i propozycja. Docelowo miałaby być to gra terenowa z kilkoma miejscami do odwiedzenia w Kętrzynie, dyskretnie umieszczonymi QR Kodami w terenie oraz miejscami, gdzie można zdobyć pieczątkę za rozwiązanie zagadki. Tematycznie wokół przyrody, tulipanów i Kętrzyna. Będzie wykład dla mieszkańców i zachęcenie do współpracy w przyszłości. Wiedza może trafiać do regionu. Potrzebna jest tylko współpraca.

Wykorzystałem wcześniej opublikowane na blogu poszukiwania tajemnicy leśnych tulipanów i QR Kody do uzupełnień. Wybrałem wersję łatwą. Będę miał okazję sprawdzić czy i jak to wychodzi w działaniu i czy wzbudza zainteresowanie.


więcej: Tajemnica leśnych tulipanów spod Kętrzyna


piątek, 5 stycznia 2018

O malowaniu butelek w Gazecie Wyborczej


Przy okazji wystawy Grupy A*R*T, w olsztyńskim wydaniu Gazety Wyborczej ukazała się informacja o moim malowaniu butelek (czytaj całość). Materiał ukazał się w wersji papierowej oraz został umieszczony w wydaniu internetowym. Zdjęcie zrobione w holu Biblioteki Uniwersyteckiej, tam gdzie pokazywana była wystawa naszych prac w 2017 roku.

"Profesor nadzwyczajny w Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM. Dobrze znany z działalności publicznej. Blog, który prowadzi w internecie, ciekawymi spostrzeżeniami i opiniami od lat przyciąga wielu czytelników. Jego zainteresowania badawcze skupione są wokół ekologii, hydrobiologii, owadów wodnych - w szczególności, co wie każdy student, chruścików - czy ekologii krajobrazu. Zdaniem profesora komunikować się z ludźmi można na różne sposoby: poprzez wzniosłe słowa, ale i pracując w milczeniu. - Piszę publikacje naukowe, wygłaszam referaty, wystawiam postery naukowe, prowadzę dyskusje kuluarowe oraz internetowe. Ale czasem maluję butelki. Wyrzucone, nikomu już niepotrzebne. Przywracam im sens i znaczenie - opowiada. Ale ma też na koncie malowanie starych dachówek czy kamieni. W tych pracach powtarza się temat bioróżnorodności. Głównie dotyczy to niezwykłej przyrody Warmii i Mazur, a w szczególności owadów, którymi naukowo się zajmuje. Mówi, że nauka łączy się ze sztuką i wzajemnie uzupełnia. W dzisiejszym świecie potrzebna jest bowiem naukowa skrupulatność i artystyczna innowacyjność. - Sztuka dla naukowca nie jest tylko hobbystycznym odpoczynkiem, ale i psychiczną higieną, intelektualną rozgrzewką - tłumaczy. Motywem jego działalności artystycznej jest chęć czynienia świata piękniejszym, nawet jeśli to piękno jest ulotne. W swoich pracach skupił się na szklanych butelkach i słoikach, bo - jak mówi - to odpady wytworzone przez cywilizację nadmiernej i szybkiej konsumpcji, które podobnie jak inne opakowania często zaśmiecają środowisko. - Zbieram je w dzikich zakątkach przyrody Warmii i Mazur. Zebranym śmieciom nadaję nową wartość. To filozoficzny podtekst nadawania rzeczom zbędnym, także ludziom wykluczonym, spisanym na straty, zapomnianym, nowej ważności i wartości - przekonuje."sobota, 30 grudnia 2017

Internetowa publicystyka (2017)

Czachorowski S. 2017. Seminarium dyplomowe jako edukacyjne środowisko tworzenia. 01.01.2017 http://czachorowski.blox.pl/2017/01/Seminarium-dyplomowe-jako-edukacyjne-srodowisko.html
Czachorowski S. 2017. Chyba społeczeństwo powinno być bardziej kobiece - zyskali byśmy dużo. 03.01.2017 http://czachorowski.blox.pl/2017/01/Chyba-spoleczenstwo-powinno-byc-bardziej-kobiece-1.html
Czachorowski S. 2017. Nie cały umrę… http://www.smialowice.pl/125/ogloszenia%20parafialne/
Czachorowski S. 2017. Seminarium dyplomowe jako edukacyjne środowisko tworzenia              . 04-01-2017. http://www.edunews.pl/system-edukacji/uczelnie/3718-seminarium-dyplomowe-jako-edukacyjne-srodowisko-tworzenia
Czachorowski S. 2017. Zmierzchnica trupia główka i Noc Biologów 2017 04.01.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/01/Zmierzchnica-trupia-glowka-i-Noc-Biologow-2017.html
Czachorowski S. 2016. Noc Biologów, czyli co szepce do ucha Zmierzchnica trupia główka. 2017-01-05.  http://natura.wm.pl/409769,Noc-Biologow-czyli-co-szepce-do-ucha-Zmierzchnica-trupia-glowka.html#ixzz4UtOYRuKD
Czachorowski S. 2017. Święto Trzech Króli, dalie na butelkach malowane i Noc Biologów 2017. 06.01.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/01/Swieto-Trzech-Kroli-dalie-na-butelkach-malowane-i.html
Czachorowski S. 2017. Ucho na bzie a sprawa Judasza i chińskiej restauracji. 2017-01-09. http://natura.wm.pl/410295,Ucho-na-bzie-a-sprawa-Judasza-i-chinskiej-restauracji.html#ixzz4VGuvCTeH
Czachorowski S. 2017. Noc Biologów 2017 już w piątek; rozwiąż zagadki, zdobądź nagrody. 2017-01-10. http://natura.wm.pl/410514,Noc-Biologow-2017-juz-w-piatek-rozwiaz-zagadki-zdobadz-nagrody.html#ixzz4VMuVc1xB
Czachorowski S. 2017. Zapraszam na Noc Biologów w Olsztynie. 12.01.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/01/Zapraszam-na-Noc-Biologow-w-Olsztynie.html
Czachorowski S. 2017. Niebawem ruszy Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy. 16.01.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/01/Niebawem-ruszy-Warminsko-Mazurski-Uniwersytet.html
Czachorowski S. 2017. Ile czasu potrzeba by przygotować wykład? 22.01.2017 . http://czachorowski.blox.pl/2017/01/Ile-czasu-potrzeba-by-przygotowac-wyklad.html
Czachorowski S. 2017. Nad Łyną w Olsztynie jak w Himalajach 2017-01-24. http://natura.wm.pl/413615,Nad-Lyna-w-Olsztynie-jak-w-Himalajach.html#axzz4Wgo0BA5s
Czachorowski S. 2017. Dlaczego ludzie chodzą do kawiarni? W Olsztynie i nie tylko. 27.01.2017  http://czachorowski.blox.pl/2017/01/Dlaczego-ludzie-chodza-do-kawiarni-W-Olsztynie-i.html  
Czachorowski S. 2017. Lumen czyli blog na wolnej licencji i dyspersja myśli. 28.01.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/01/Lumen-czyli-blog-na-wolnej-licencji-i-dyspersja.html
Czachorowski S. 2017. Innowacje i myślenie wizualne - lepiej chyba widać z boku… 29.01.2017 .  http://czachorowski.blox.pl/2017/01/Innowacje-i-myslenie-wizualne-lepiej-chyba-widac-1.html
Czachorowski S. 2017. Czym jest nauka ? cz. 1. 29.01.2017 http://czachorowski.blox.pl/2017/01/Czym-jest-nauka-cz-1.html
Czachorowski S. 2017. Polacy lubią wyciągać swoim wielkim rodakom niewygodne czyny z przeszłości. 29.01.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/01/Polacy-lubia-wyciagac-swoim-wielkim-rodakom.html
Czachorowski S. 2017. Czym jest nauka ? Cz. 2. Filozofia. 30.01.2017 . http://czachorowski.blox.pl/2017/01/Czym-jest-nauka-Cz-2-Filozofia-1.html
Czachorowski S. 2017. Czym jest nauka ? Cz. 3. Matematyka. 31.01.2017 http://czachorowski.blox.pl/2017/01/Czym-jest-nauka-Cz-3-Matematyka.html
Czachorowski S. 2017. Czym jest nauka ? Cz. 4. Nauki empiryczne.  01.02.2017 http://czachorowski.blox.pl/2017/01/Czym-jest-nauka-Cz-4-Nauki-empiryczne.html
Czachorowski S. 2017. Właśnie znalazłem wiewiórkę w swoim samochodzie czyli o autyzmie i o tym, po co są łańcuszki szczęścia na Facebooku. 02.02.2017 http://czachorowski.blox.pl/2017/02/Wlasnie-znalazlem-wiewiorke-w-swoim-samochodzie.html
Czachorowski S. 2017. Czym jest nauka ? Cz. 5. System rozwijający się. 03.02.2017 http://czachorowski.blox.pl/2017/02/Czym-jest-nauka-Cz-5-System-rozwijajacy-sie.html
Czachorowski S. 2017. Czym jest nauka ? Cz. 6. System. 04.02.2017 http://czachorowski.blox.pl/2017/02/Czym-jest-nauka-Cz-6-System.html
Czachorowski S. 2017. Czym jest nauka… od kuchni czyli o poszukiwaniu nowego środowiska edukacyjnego na uniwersytecie. 05.02.2017 http://czachorowski.blox.pl/2017/02/Czym-jest-naukahellip-od-kuchni-czyli-o-1.html
Czachorowski S. 2017. Nigdy za mało miejsca na książki w domu... 07.02.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/02/Nigdy-za-malo-miejsca-na-ksiazki-w-domu.html
Czachorowski S. 2017. Takie czasy, że ciągle się trzeba uczyć. 08.02.2017 http://czachorowski.blox.pl/2017/02/Takie-czasy-ze-ciagle-sie-trzeba-uczyc.html
Czachorowski S. 2017. Wtórouste – ekstrawagancja i nonkonformizm naszego przodka. 09.02.2017  http://czachorowski.blox.pl/2017/02/Wtorouste-ndash-ekstrawagancja-i-nonkonformizm.html
Czachorowski S. 2017. Hejter jest jak menda - dokuczliwy. 11.02.2017  http://czachorowski.blox.pl/2017/02/Hejter-jest-jak-menda-dokuczliwy.html
Czachorowski S. 2017. Czego uczy się człowiek XXI wieku - tajne zadanie dla wtajemniczonych.  12.02.2017.  http://czachorowski.blox.pl/2017/02/Czego-uczy-sie-czlowiek-XXI-wieku-tajne-zadanie.html
Czachorowski S. 2017. Blogi są samotne. 13.02.2017 http://czachorowski.blox.pl/2017/02/Blogi-sa-samotne.html
Czachorowski S. 2017. Myryśka i Ryśnotek czyli o tym czy kobieta może być ojcem. 14.02.2017 http://czachorowski.blox.pl/2017/02/Myryska-i-Rysnotek-czyli-o-tym-czy-kobieta-moze.html
Czachorowski S. 2017. Świat cyborgów tuż za progiem? 17.02.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/02/Swiat-cyborgow-tuz-za-progiem.html
Czachorowski S. 2017. Ruszył Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy. 20.02.2017  http://czachorowski.blox.pl/2017/02/Ruszyl-Warminsko-Mazurski-Uniwersytet-Mlodego.html
Czachorowski S. 2017. Wełniczka czyli stokrotki na drzewie, 2017-02-22 13:55:49 . http://natura.wm.pl/420078,Welniczka-czyli-stokrotki-na-drzewie.html#axzz4ZWkxcOIx
Czachorowski S. 2017. Czego uczy się człowiek XXI wieku ? Cz. 3. 23.02.2017  http://czachorowski.blox.pl/2017/02/Czego-uczy-sie-czlowiek-XXI-wieku-Cz-3.html
Czachorowski S. 2017. Manuśle w roli konspektu czyli jak wykorzystać rękodzieło w referowaniu. 25.02.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/02/Manusle-w-roli-konspektu-czyli-jak-wykorzystac.html
Czachorowski S. 2017. Komiks edukacyjny z Cecylią i chruścikiem.  27.02.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/02/Komiks-edukacyjny-z-Cecylia-i-chruscikiem.html
Czachorowski S. 2017. Narysować poradnik pisania prac dyplomowych. 02.03.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/03/Narysowac-poradnik-pisania-prac-dyplomowych.html
Czachorowski S. 2017. Muzeum nauki, cz. 1. (śladami myśli spisanych i nie spisanych) 03.03.2017  http://czachorowski.blox.pl/2017/03/Muzeum-nauki-cz-1-sladami-mysli-spisanych-i-nie.html
Czachorowski S. 2017. Muzeum nauki, cz. 2. z dygresją do 8. marca (Dnia Kobiet) i podróży Odysa. 04.03.2017 http://czachorowski.blox.pl/2017/03/Muzeum-nauki-cz-2-z-dygresja-do-8-marca-Dnia.html
Czachorowski S. 2017. Muzeum Nauki cz. 3. Wystawa śladami myśli. 05.03.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/03/Muzeum-Nauki-cz-3-Wystawa-sladami-mysli.html
Czachorowski S. 2017. Muzeum Nauki cz. 4. Wspominając Olsztyńskie Dni Nauki 2006 i Uniwersytet Młodego Odkrywcy. 06.03.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/03/Muzeum-Nauk-cz-4-Wspominajac-Olsztynskie-Dni.html
Czachorowski S. 2017. Muzeum Nauki, cz. 5. Kręta droga i muzeum przyrodnicze ciągle w marzeniach 07.03.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/03/Muzeum-Nauki-cz-5-Kreta-droga-i-muzeum.html
Czachorowski S. 2017. Juror to ma klawe życie. 09.03.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/03/Juror-to-ma-klawe-zycie.html
Czachorowski S. 2017. Czasem nawet jest bardzo dobrze, gdy się komputer zepsuje. 10.03.2017 http://czachorowski.blox.pl/2017/03/Czasem-nawet-jest-bardzo-dobrze-gdy-sie-komputer.html
Czachorowski S. 2017. Muzeum Nauki cz. 6. Czy lepiej być brudnym czy głupim? 11.03.2017 http://czachorowski.blox.pl/2017/03/Muzeum-Nauki-cz-6-Czy-lepiej-byc-brudnym-czy-1.html
Czachorowski S. 2017. Research Gate - naukowcy też mają swojego Facebooka. 13.03.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/03/Research-Gate-naukowcy-tez-maja-swojego-Facebooku.html
Czachorowski S. 2017. Przez szkło butelek, w przasnyskiej bibliotece. 15.03.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/03/Przez-szklo-butelek-w-przasnyskiej-bibliotece.html
Czachorowski S. 2017. I Ty możesz zostać naukowcem czyli Uniwersytet Młodego Odkrywcy, z dygresją o muzeum nauki (cz. 7.) 17.03.2017 http://czachorowski.blox.pl/2017/03/I-Ty-mozesz-zostac-naukowcem-czyli-Uniwersytet.html
Czachorowski S. 2017. Co zmienią polowania w rezerwacie Las Warmiński 18.03.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/03/Co-zmienia-polowania-w-rezerwacie-Las-Warminski.html
Czachorowski S. 2017. Zrobiłem to! Wykład w formie bajki kamishibai z wykorzystaniem myślografii. 23.03.2017 http://czachorowski.blox.pl/2017/03/Zrobilem-to-Wyklad-w-formie-bajki-kamishibai-z.html
Czachorowski S. 2017. Raduj się Europo, pokojem. 25.03.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/03/Raduj-sie-Europo-pokojem.html
Czachorowski S. 2017. O pilnej potrzebie edukacji ekologicznej. 30.03.2017 http://czachorowski.blox.pl/2017/03/O-pilnej-potrzebie-edukacji-ekologicznej.html
Czachorowski S. 2017. pilnej potrzebie edukacji ekologicznej 06-04-2017. http://www.edunews.pl/badania-i-debaty/opinie/3812-o-pilnej-potrzebie-edukacji-ekologicznej
Czachorowski S. 2017. Strona www czy strona na Facebooku (fanpage)? 08.04.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/04/Strona-www-czy-strona-na-Facebooku-fanpage.html
Czachorowski S. 2017. Dachówka z Umbrii, cittaslow i Molariusz Warmińsko-Mazurski. 09.04.201. http://czachorowski.blox.pl/2017/04/Dachowka-z-Umbrii-cittaslow-i-Molariusz-Warminsko.html
Czachorowski S. 2017. Powstał pierwszy, pełnometrażowy film o chruścikach. 12.04.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/04/Powstawal-pierwszy-pelnometrazowy-film-o.html
Czachorowski S. 2017. Dziesięciolecie Uniwersytetu Dzieci. 13.04.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/04/Dziesieciolecie-Uniwersytetu-Dzieci.html
Czachorowski S. 2017. Biblioteka pod szpileczką i pierwszy Warmińsko-Mazurski Molariusz. 18.04.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/04/Biblioteka-pod-szpileczka-i-pierwszy-Warminsko.html
Czachorowski S. 2017. Bajki w zielonych sukienkach, w sam raz na Dzień Ziemi. 21.04.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/04/Bajki-w-zielonych-sukienkach-w-sam-raz-na-Dzien.html
Czachorowski S. 2017. Gęsi gęgawe z Płucidugi Małej. 22.04.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/04/Gesi-gegawe-z-Plucidugi-Malej.html
Czachorowski S. 2017. Dlaczego biolog przychodzi do pedagogów by opowiadać bajki edukacyjne w formie dziecięcego teatrzyku? 23.04.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/04/Dlaczego-biolog-przychodzi-do-pedagogow-by.html
Czachorowski S. 2017. Wiosenny szczypiorek na parapecie i zanieczyszczenie związkami biologicznie czynnymi. 26.04.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/04/Wiosenny-szczypiorek-na-parapecie-i.html
Czachorowski S. 2017. Mobilny Internet na wykładach i trudne zmagania z innowacjami. 27.04.2017 http://czachorowski.blox.pl/2017/04/Mobilny-Internet-na-wykladach-i-trudne-zmagania-z.html
Czachorowski S. 2017. Pradawny sposób leczenia jajkiem i nauka we współczesnych zabobonach.  30.04.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/04/Pradawny-sposob-leczenia-jajkiem-i-nauka-we.html
Czachorowski S. 2017. Biblioteki inspirują czyli Molariusz Warmińsko-Mazurski. 01.05.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/05/Biblioteki-inspiruja-czyli-Molariusz-Warminsko.html
Czachorowski S. 2017. O soli kuchennej, ludziach i niematematycznej biologii. 02.05.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/05/O-soli-kuchennej-ludziach-i-niematematycznej.html
Czachorowski S. 2017. Otrupek włochaty - brzmi groźnie, makabrycznie i tajemniczo. 05.05.2017 http://czachorowski.blox.pl/2017/05/Otrupek-wlochaty-brzmi-groznie-makabrycznie-i.html
Czachorowski S. 2017. Otrupek włochaty - brzmi groźnie, makabrycznie i tajemniczo. 2017-05-05. http://natura.wm.pl/436595,Otrupek-wlochaty-brzmi-groznie-makabrycznie-i-tajemniczo.html#axzz4gCanCdge
Czachorowski S. 2017. Napójka łąkowa czyli ciemna strona warmińskiego Wójtowa.  06.05.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/05/Napojka-lakowa-czyli-ciemna-strona-warminskiego.html
Czachorowski S. 2017. Czy może być większa połowa? Z dygresją o przemawianiu do krowy na miedzy. 07.05.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/05/Czy-moze-byc-wieksza-polowa-Z-dygresja-o.html
Czachorowski S. 2017. O hotelach dla pszczół, oleicy i samcach, które trudno spotkać. 2017-05-08.  http://natura.wm.pl/436714,O-hotelach-dla-pszczol-oleicy-i-samcach-ktore-trudno-spotkac.html#ixzz4gUwPmb79
Czachorowski S. 2017. Malowane dachówki, mole książkowe oraz majowe i majówka. 08.05.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/05/Malowane-dachowki-mole-ksziakowe-oraz-majowe-i.html
Czachorowski S. 2017. Napójka łąkówka czyli ciemna strona warmińskiego Wójtowa
Czachorowski S. 2017. O chruściku z Jeziora Czarnego i molu książkowym - gatunek nowy dla nauki. 10.05.2017 http://czachorowski.blox.pl/2017/05/O-chrusciku-z-Jeziora-Czarnego-i-molu-ksiazkowym.html
Czachorowski S. 2017. Buraki i nieszczelne jelito, czyli o pilnej potrzebie edukacji ustawicznej i pozaformalnej. 12.05.2017 http://czachorowski.blox.pl/2017/05/Buraki-i-nieszczelne-jelito-czyli-o-pilnej.html
Czachorowski S. 2017. Serek wolny od GMO – rzecz o informacji zbędnej i bałamutnej. 13.05.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/05/Serek-wolny-od-GMO-ndash-rzecz-i-informacji.html
Czachorowski S. 2017. Bez GMO, czyli o bałamuceniu konsumentów. Opublikowano: 13-05-17 . https://www.edukacjakonsumencka.pl/kupuje/346-bez-gmo-czyli-o-balamuceniu-konsumentow
Czachorowski S. 2017. O istocie życia czyli czy krowa jedząca paszę z GMO sama staje się GMO. 16.05.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/05/O-istocie-zycia-czyli-czy-krowa-jedzaca-pasze-z.html
Czachorowski S. 2017. O chruściku z Jeziora Czarnego. Edukacyjne i przyrodnicze opowieści dla całej rodziny. 17.05.2017 http://czachorowski.blox.pl/2017/05/O-chrusciku-z-Jeziora-Czarnego-Edukacyjne-i.html  
Czachorowski S. 2017. Biologia systemów – podręcznik dla studentów, filozofów i… teologów. 18.05.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/05/Biologia-systemow-ndash-podrecznik-dla-studentow.html
Czachorowski S. 2017. Grzyb na drzewie czy raczej szczyt ślepego egoizmu? 19.05.2017 http://czachorowski.blox.pl/2017/05/Grzyb-na-drzewie-czy-raczej-szczyt-slepego-egoizmu.html
Czachorowski S. 2017. Czytaj dzieciom na trawniku. Albo jeszcze lepiej – eksperymentuj! 20.05.2017 . http://czachorowski.blox.pl/2017/05/Czytaj-dzieciom-na-trawniku-Albo-jeszcze-lepiej.html
Czachorowski S. 2017.Mobilny Internet na wykładach i trudne zmagania z innowacjami            . 22-05-2017. http://www.edunews.pl/system-edukacji/uczelnie/3867-mobilny-internet-na-wykladach-i-trudne-zmagania-z-innowacjami
Czachorowski S. 2017. Co jedzą ślimaki winniczki ? 23.05.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/05/Co-jedza-slimaki-winniczki.html
Czachorowski S. 2017. Co jedzą ślimaki winniczki? 2017-05-23. http://natura.wm.pl/440574,Co-jedza-slimaki-winniczki.html#axzz4hpXqGEq6
Czachorowski S. 2017. Edukacja potrzebuje zupełnie nowej przestrzeni. 29.05.2017 http://czachorowski.blox.pl/2017/05/Edukacja-potrzebuje-zupelnie-nowej-przestrzeni.html
Czachorowski S. 2017O wykładach i docenieniu przez słuchaczy. 30.05.2017  http://czachorowski.blox.pl/2017/05/O-wykladach-i-docenieniu-przez-sluchaczy.html
Czachorowski S. 2017 Wernisaż z molami czyli co jest tak fascynującego w malowaniu kamieni? 01.06.2017  http://czachorowski.blox.pl/2017/06/Wernisaz-z-molami-czyli-co-jest-tak-fascynujacego.html
Czachorowski S. 2017. Czym się różni nauka od zabobonów i niegroźnych rytuałów? 07.06.2017 http://czachorowski.blox.pl/2017/06/Czym-sie-rozni-nauka-od-zabobonow-i-niegroznych.html
Czachorowski S. 2017. Nieprzewidziane skutki straszenia GMO. 08.06.2017 http://czachorowski.blox.pl/2017/06/Nieprzewidziane-skutki-straszenia-GMO.html
Czachorowski S. 2017. Studencie, nie bój się popełniać błędów. 09.06.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/06/Studencie-nie-boj-sie-popelniac-bledow.html
Czachorowski S. 2017. Język i Facebook to przede wszystkim budowanie więzi. 11.06.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/06/Jezyk-i-Facebook-to-przede-wszystkim-budowanie.html
Czachorowski S. 2017. Wręczenie dyplomów i uroczyste zakończenie roku akademickiego na Warmińsko-Mazurskim Uniwersytecie Młodego Odkrywcy. 15.06.2017 http://czachorowski.blox.pl/2017/06/Wreczenie-dyplomow-i-uroczyste-zakonczenie-roku.html
Czachorowski S. 2017.Studencie, nie bój się popełniać błędów16-06-2017 http://edunews.pl//templates/ja_teline_v/images/logo.png
Czachorowski S. 2017. Budka telefoniczna, ciem-na strona wójtowa i… ewolucja człowieka. 18.06.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/06/Budka-telefoniczna-ciem-na-strona-wojtowa-ihellip.html
Czachorowski S. 2017. Strasznica co się do nogi przytula i ćmoka udaje. 19.06.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/06/Strasznicza-co-sie-do-nogi-przytula-i-cmoka-udaje.html
Czachorowski S. 2017. Strasznica co się do nogi przytula i cmoka udaje.  2017-06-20. http://natura.wm.pl/447470,Strasznica-co-sie-do-nogi-przytula-i-cmoka-udaje.html#ixzz4kYM8ERKn
Czachorowski S. 2017. Wystawa na płocie czyli w obronie Puszczy Białowieskiej. 21.06.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/06/Wystawa-na-plocie-czyli-w-obronie-Puszczy-1.html
Czachorowski S. 2017. XX lat Wydziału Biologii i bioróżnorodność malowana na szkle. 23.06.2017 http://czachorowski.blox.pl/2017/06/XX-lat-Wydzialu-Biologii-i-bioroznorodnosc.html
Czachorowski S. 2017. O wiciu wianków, nauczycielach i świętojańskim budowaniu więzi. 24.06.2017  http://czachorowski.blox.pl/2017/06/O-wiciu-wiankow-nauczycielach-i-swietojanskim.html 
Czachorowski S. 2017. Język i Facebook to przede wszystkim budowanie więzi. 26-06-2017. http://www.edunews.pl/badania-i-debaty/opinie/3902-jezyk-i-facebook-to-przede-wszystkim-budowanie-wiezi
Czachorowski S. 2017. Wystawa Krajobrazy Warmii i Mazur w praktyce czyli przyrodniczy spacer wokół Planety 11. 29.06.2017 http://czachorowski.blox.pl/2017/06/Wystawa-Krajobrazy-Warmii-i-Mazur-w-praktyce.html
Czachorowski S. 2017. Chemia wokół nas – czy jest się czego bać? 30.06.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/06/Chemia-wokol-nas-ndash-czy-jest-sie-czego-bac.html
Czachorowski S. 2017. Edukacyjne drugie śniadanie w Parku Centralnym. 02.07.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/07/Edukacyjne-drugie-sniadanie-w-Parku-Centralnym.html
Czachorowski S. 2017. Jak nieznajomy usunął mnie z grona znajomych 03.07.2017  http://czachorowski.blox.pl/2017/07/Jak-nieznajomy-usunal-mnie-z-grona-znajomych.html
Czachorowski S. 2017. 2 razy O czyli wszystkiemu winni są cykliści – przykład z Olsztyna i Oslo. 4.07.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/07/2-razy-O-czyli-wszystkiemu-winni-sa-cyklisci.html
Czachorowski S. 2017. O karłątku leśnym z miejskiej łąki. 08.07.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/07/O-karlatku-lesnym-miejskiej-laki.html
Czachorowski S. 2017 Kołłątowiada czyli kultura jest przemysłem kreatywnie rozwijającym gospodarkę. 09.07.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/07/Kollatowiada-czyli-kultura-jest-przemyslem.html
Czachorowski S. 2017. O karłątku leśnym z miejskiej łąki. 2017-07-10. http://natura.wm.pl/451624,O-karlatku-lesnym-z-miejskiej-laki.html#axzz4mXPnbmP7
Czachorowski S. 2017. Sztuka może zmieniać rzeczywistość, czyli o dziurawej drodze do Wipsowa. 12.07.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/07/Sztuka-moze-zmieniac-rzeczywistosc-czyli-o.html
Czachorowski S. 2017. Plac zabaw – kojec czy podwórkowe laboratorium? 17-07-2017 http://www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/edutainment/3924-plac-zabaw-kojec-czy-podworkowe-laboratorium
Czachorowski S. 2017. Młodzi ludzie chwalący Hitlera? Jest rok 2017 ! Ignorancja i groza… 21.07.2017  http://czachorowski.blox.pl/2017/07/Mlodzi-ludzie-chwalacy-Hitlera-Jest-rok-2017.html
Czachorowski S. 2017. Edukacyjne kamienie w przestrzeni publicznej.
Czachorowski S. 2017. Dalie malowane na szkle cz. 2 . 31.07.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/07/Dalie-malowane-na-szkle-cz-2.html
Czachorowski S. 2017.Edukacyjne kamienie w przestrzeni publicznej. 08-08-2017. http://www.edunews.pl/edukacja-na-co-dzien/edukacja-przez-zycie/3946-edukacyjne-kamienie-w-przestrzeni-publicznej
Czachorowski S. 2017. Edukacyjne i wakacyjne plenery z dachówkami i kamieniami. 08.08.2017 . http://czachorowski.blox.pl/2017/08/Edukacyjne-i-wakacyjne-plenery-z-dachowkami-i.html
Czachorowski S. 2017. Rewolucja czy ewolucja w szkole ? 09.08.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/08/Rewolucja-czy-ewolucja-w-szkole-1.html
Czachorowski S. 2017. Kup nowy odkurzacz, czyli prawo do naprawy. 10.08.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/08/Kup-nowy-odkurzacz-czyli-prawo-da-naprawy.html
Czachorowski S. 2017. Nauka wymaga współpracy - krótka historia wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek żyli. 11.08.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/08/Nauka-wymaga-wspolpracy-krotka-historia.html
Czachorowski S. 2017. Czy dżdżownice śpią?. 12.08.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/08/Czy-dzdzownice-spia.html
Czachorowski S. 2017. Rewolucja czy ewolucja w szkole? 13-08-2017. http://www.edunews.pl/badania-i-debaty/opinie/3951-rewolucja-czy-ewolucja-w-szkole
Czachorowski S. 2017. Nauka wymaga współpracy. 15-08-2017. http://www.edunews.pl/system-edukacji/warto-przeczytac/3953-nauka-wymaga-wspolpracy
Czachorowski S. 2017. Czy internet spłyca myślenie? 16.08.2017 http://czachorowski.blox.pl/2017/08/Czy-internet-splyca-myslenie.html
Czachorowski S. 2017. O długoskrzydlaku sierposzu i nauce z wolontariatem. 18.08.2017 http://czachorowski.blox.pl/2017/08/O-dlugoskrzydlaku-sierposzu-i-nauce-z.html
Czachorowski S. 2017. Czy Internet spłyca myślenie? 22-08-2017. http://www.edunews.pl/badania-i-debaty/opinie/3960-czy-internet-splyca-myslenie
Czachorowski S. 2017. Molariusz Warmińsko-Mazurski na Olsztyńskich Dniach Nauki i Sztuki. 22.08.2017 http://czachorowski.blox.pl/2017/08/Molariusz-Warminsko-Mazurski-na-Olsztynskich.html
Czachorowski S. 2017. Wiedźmy i czarownice w laboratorium w czasie Nocy Naukowców. 23.08.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/08/Wiedzmy-i-czarownice-w-laboratorium-w-czasie-Nocy.html
Czachorowski S. 2017. W Warszawie dowiedziałem się, że jestem prorokiem i ewangelistą 27.08.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/08/W-Warszawie-dowiedzialem-sie-ze-jestem-prorokiem.html
Czachorowski S. 2017. Tydzień cudów, czyli „Co tam, panie, w szkołach słychać?” 29.08.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/08/Tydzien-cudow-czyli-bdquoCo-tam-panie-w-szkolach-1.html
Czachorowski S. 2017. Przeżyć spotkanie z modliszką ! 30.08.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/08/Przezyc-spotkanie-z-modliszka.html
Czachorowski S. 2017. O chruściku z Jeziora Czarnego. Edukacyjne i przyrodnicze opowieści dla całej rodziny. 31.08.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/08/O-chrusciku-z-Jeziora-Czarnego-Edukacyjne-i.html
Czachorowski S. 2017. Europa - odważna, młoda dziewczyna w pociągu. 01.09.2017 http://czachorowski.blox.pl/2017/08/Europa-odwazna-mloda-dziewczyna-w-pociagu.html
Czachorowski S. 2017.„Co tam, panie, w szkołach słychać?”               03-09-2017. http://www.edunews.pl/badania-i-debaty/dyskusje/3972-co-tam-panie-w-szkolach-slychac
Czachorowski S. 2017. 55 malowanych dachówek w Oranżerii Kultury czyli synergia. 03.09.2017 http://czachorowski.blox.pl/2017/09/55-malowanych-dachowek-w-Oranzerii-Kultury-czyli.html
Czachorowski S. 2017. Superbelfrzy i konektywizm czyli Edukacyjna Moc On-Line.  05.09.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/09/Superbelfrzy-i-konektywizm-czyli-Edukacyjna-Moc.html
Czachorowski S. 2017. Inspirująca animacja z parku i ulicy czyli patrzące drzewa i mówiące kamienie. 08.09.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/09/Inspirujaca-animacja-z-parku-i-ulicy-czyli.html
Czachorowski S. 2017. Modliszka pod Ełkiem. 11.09.2017  http://czachorowski.blox.pl/2017/09/Modliszka-pod-Elkiem.html
Czachorowski S. 2017. Żółta żaba, tym razem w Sorkwitach.  12.09.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/09/Zolta-zaba-tym-razem-w-Sorkwitach-1.html
Czachorowski S. 2017. Dzisiaj jest Dzień Kropki.  15.09.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/09/Dzisiaj-jest-Dzien-Kropki.html
Czachorowski S. 2017. Ile chruścików widać na załączonym zdjęciu? Dygresja o biologii i ekologii. 22.09.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/09/Ile-chruscikow-widac-na-zalaczonym-zdjeciu.html
Czachorowski S. 2017. O tym jak zostałem landartowcem i seedbomberem.  24.09.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/09/O-tym-jak-zostalem-landartowcem-i-seedbomberem.html
Czachorowski S. 2017. Metodyka nauczania na każdym etapie edukacji (biologia, przyroda). 27.09.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/09/Metodyka-nauczania-na-kazdym-etapie-edukacji.html
Czachorowski S. 2017. Europejska Noc Naukowców i bajka o chruściku z Jeziora Czarnego. 28.09.2017.  http://czachorowski.blox.pl/2017/09/Europejska-Noc-Naukowcow-i-bajka-o-chrusciku-z.html
Czachorowski S. 2017. Głupota i wiedza przy jednym stole. To przez milczenie ! 03.10.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/10/Glupota-i-wiedza-przy-jednym-stole-To-przez.html
Czachorowski S. 2017. Zbliżam się do miliona odsłon na moim blogu. 04.10.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/10/Zblizam-sie-do-miliona-odslon-na-moim-blogu.html
Czachorowski S. 2017. Typowo nietypowa inauguracja roku akademickiego 2017/2018. 05.10.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/10/Typowo-nietypowa-inauguracja-roku-akademickiego.html
Czachorowski S. 2017. Wyjaśnię, dlaczego ograniczam liczbę znajomych na Facebooku. 09.10.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/10/Wyjasnie-dlaczego-ograniczam-liczbe-znajomych-na.html
Czachorowski S. 2017. Edu Moc Online czyli konektywizm, kuragan i Superbelfrzy RP. 10.10.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/10/Edu-Moc-Online-czyli-konektywizm-kuragan-i.html
Czachorowski S. 2017. O ewolucji, pasożytach i trolujących hejterach. 12.10.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/10/O-ewolucji-pasozytach-i-trolujacych-hejterach.html
Czachorowski S. 2017. Życzenia dla nauczycieli. 14.10.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/10/Zyczenia-dla-nauczycieli.html
Czachorowski S. 2017. Moim marzeniem jest pomalować wszystkie butelki świata (te niechciane). 15.10.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/10/Moim-marzeniem-jest-pomalowac-wszystkie-butelki-1.html
Czachorowski S. 2017. Arteterapia, edukacja i konektywizm, czyli wernisaż grupy ART. 17.10.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/10/Arteterapia-edukacja-i-konektywizm-czyli-wernisaz.html
Czachorowski S. 2017. W związku z licznymi zapytaniami o biedronkę azjatycką. 18.10.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/10/W-zwiazku-z-licznymi-zapytaniami-o-biedronke.html
Czachorowski S. 2017. Co by było, gdyby nikt nigdy nie uczył biologii i przyrody? 21.10.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/10/Co-by-bylo-gdyby-nikt-nigdy-nie-uczyl-biologii-i.html
Czachorowski S. 2017. Nowe coś czyli otwieramy się na edukację - Tydzień Otwartej Nauki. 23.10.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/10/Nowe-cos-czyli-otwieramy-sie-na-edukacje-Tydzien.html
Czachorowski S. 2017. Specjalnie dla uczniów z Iławy. 25.10.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/10/Specjalnie-dla-uczniow-z-Ilawy.html
Czachorowski S. 2017. Laboratorium całkiem inaczej, czyli jak powstaje takie Nowe coś... 27.10.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/10/Laboratorium-calkiem-inaczej-czyli-jak-powstaje.html
Czachorowski S. 2017. Monszatan czyli o co chodzi z tym GMO ? 28.10.2017 . http://czachorowski.blox.pl/2017/10/Monszatan-czyli-o-co-chodzi-z-tym-GMO.html
Czachorowski S. 2017. Czy pozwalać studentom i uczniom korzystać z telefonów i tabletów na wykładach (lekcjach)? 29.10.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/10/Czy-pozwalac-studentom-i-uczniom-korzystac-z.html
Czachorowski S. 2017. O zmieniających się bibliotekach i kapitale ludzkim, przykład z małego Luant w środkowej Francji. 01.11.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/11/O-zmieniajacych-sie-bibliotekach-i-kapitale.html
Czachorowski S. 2017. Nie starcza czasu by cieszyć się życiem. 03.11.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/11/Nie-starcza-czasu-by-cieszyc-sie-zyciem.html
Czachorowski S. 2017. Dlaczego teorie spiskowe cieszą się popularnością i ciągle się odradzają ? 04.11.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/11/Dlaczego-teorie-spiskowe-ciesza-sie-popularnoscia.html
Czachorowski S. 2017. Jeziora i rzeki w mieście czyli konsultacje społeczne. 08.11.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/11/Jeziora-i-rzeki-w-miescie-czyli-konsultacje.html
Czachorowski S. 2017. Internetowy konektywizm zaskakuje mnie coraz bardziej.
Czachorowski S. 2017. O modliszce, co sesję zdjęciową w telewizji miała. 14.11.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/11/O-modliszce-co-sezje-zdjeciowa-w-telewizji-miala.html
Czachorowski S. 2017. O tym jak zostałem hunwejbinem dla antyszczepionkowców. 16.11.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/11/O-tym-jak-zostalem-hunwejbinem-dla.html
Czachorowski S. 2017. Turystyka jako edukacja w czasie wolnym – szlak wiedzy. 18.11.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/11/Turystyka-jako-edukacja-w-czasie-wolnym-ndash.html
Czachorowski S. 2017. Czy fikcja może być prawdziwa? 19.11.2017.  http://czachorowski.blox.pl/2017/11/Czy-fikcja-moze-byc-prawdziwa.html
Czachorowski S. 2017. Wieczorna bajka o mówieniu dla dorosłych (nauczycieli w szerokim sensie). 21.11.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/11/Wieczorna-bajka-o-mowieniu-dla-doroslych.html
Czachorowski S. 2017. Dzielenie się ubogaca, czyli o tutoringu, bookcrossingu i metodzie projektu. 26.11.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/11/Dzielenie-sie-ubogaca-czyli-o-tutoringu.html
Czachorowski S. 2017. Superbelfrzy Nocą czyli o błędach, które nie są porażką. 27.11.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/11/Superbelfrzy-Noca-czyli-o-bledach-ktore-nie-sa.html
Czachorowski S. 2017. Creatonotos gangis potwór, który nie jest taki straszny i truciznę zmienia w afrodyzjak. 29.11.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/11/Creatonotos-gangis-potwor-ktory-nie-jest-taki.html
Czachorowski S. 2017. Prowadzenie przyrodniczych obserwacji w terenie - materiały dla nauczycieli. 01.12.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/12/Prowadzenie-przyrodniczych-obserwacji-w-terenie.html
Czachorowski S. 2017. Książki uwolnione, które mają zmieniać człowieka. 2017-12-02 http://gazetaolsztynska.pl/profil/StCzachorowski/22517,Ksiazki-uwolnione-ktore-maja-zmieniac-czlowieka.html
Czachorowski S. 2017. Prowadzenie przyrodniczych obserwacji w terenie. 03-12-2017, https://www.edunews.pl/nowoczesna-edukacja/ict-w-edukacji/4070-prowadzenie-przyrodniczych-obserwacji-w-terenie
Czachorowski S. 2017. Ucz się - to ważne! Będzie na egzaminie. 04.12.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/12/Ucz-sie-to-wazne-Bedzie-na-egzaminie.html
Czachorowski S. 2017. O ocenianiu stopniami i opisowo – przykład gazetowej ankiety i testu komputerowego. 09.12.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/12/O-ocenianiu-stopniami-i-opisowo-ndash-przyklad.html
Czachorowski S. 2017. Ucz się - to ważne! Będzie na egzaminie. 11-12-2017. https://www.edunews.pl/system-edukacji/szkoly/4081-ucz-sie-to-wazne-bedzie-na-egzaminie
Czachorowski S. 2017. O ocenianiu stopniami i opisowo – przykład gazetowej ankiety i testu komputerowego. 09.12.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/12/O-ocenianiu-stopniami-i-opisowo-ndash-przyklad.html
Czachorowski S. 2017. Czerwona Królowa na ruchomych schodach czyli logo musi być ! Dostałem pracę domową do odrobienia… 12.12.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/12/Czerwona-Krolowa-na-ruchomych-schodach-czyli-logo.html
Czachorowski S. 2017. Nauczeństwo - o tym, dlaczego szkoła musi się zmieniać. 15.12.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/12/Nauczenstwo-o-tym-dlaczego-szkola-musi-sie.html
Czachorowski S. 2017. Nauczeństwo - o tym, dlaczego szkoła musi się zmieniać. 18-12-2017. https://www.edunews.pl/system-edukacji/uczelnie/4088-nauczenstwo-o-tym-dlaczego-szkola-musi-sie-zmieniac
Czachorowski S. 2017. Poeci w czasach smartfonów i epoce esemesów. 20.12.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/12/Poeci-w-czasach-smartfonow-i-epoce-esemesow.html
Czachorowski S. 2017. Czy pierwouste mówią ludzkim głosem w Wigilię? 21.12.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/12/Czy-pierwouste-mowia-ludzkim-glosem-w-Wigilie.html
Czachorowski S. 2017. Poeci w czasach smartfonów i epoce esemesów. 27-12-2017. https://edunews.pl/nowoczesna-edukacja/ict-w-edukacji/4097-poeci-w-czasach-smartfonow-i-epoce-esemesow
Czachorowski S. 2017. Żeberka kurze i piwo bez GMO czyli współczesne fobie i marketing. 28.12.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/12/Zeberka-kurze-i-piwo-bez-GMO-czyli-wspolczesne.html
Czachorowski S. 2017. Homo sapiens sponiewieramy przez historyka.  30.12.2017. http://czachorowski.blox.pl/2017/12/Homo-sapies-sponiewieramy-przez-historyka.html

Nie uwzględniono przedruków na portalu Lumen http://www.lumenportal.pl/content/blog/270