Nagrody

Nagrody i wyróżnienia
 • nagrody rektora za osiągnięcia naukowe (1988, 1989, 1992, 2000, 2004), 
 • nagrody rektora za osiągnięcia organizacyjne (2002, 2007, 2011) 
 • nagrody rektora za osiągnięcia dydaktyczne (2003, 2012, 2017), 
 • 1992 wygrany konkurs na pracę naukową (z dziedziny hydrobiologii lub poświęconą owadom wodnym) im. Antonio Vigano zorganizowany przez Uniwersytet w Perugii, za pracę pt. „Caddisflies of small standing waters. Attempts to classify communities: continuity or dis-crete", 
 • 2001 Srebrny Krzyż Zasługi, 2004 Złota Odznaka PTEntomol. 
 • 2007 Medal Komisji Edukacji Narodowej. 
 • 2007 Nagroda EKOmen 2007 (prezydent Miasta Ełk, w uznaniu wybitnych osiągnięć w zakresie edukacji ekologicznej).
 • 2008 Nagroda rektora dla najlepszego nauczyciela (w Dniu Nauczyciela), za propagowanie aktywności naukowej Uczelni. 
 • 2012 laureat konkursu serwisu Nauka w Polsce P.A.P. „Popularyzator Nauki 2011” w kategorii Naukowiec/Instytucja naukowa. 
 • Nominowany przez olsztyńską redakcję Gazety Wyborczej do tytułu Olsztynianin Roku 2007, roku 2008 oraz roku 2012.
 • 2015  statuetka Złoty Człowiek, laureat plebiscytu organizowanego przez Gazetę Olsztyńską i Dziennik Elbląski.
 • 2015 statuetka anioła innowacyjności w kategorii "Najlepsze przykłady innowacyjnych rozwiązań B+R w formach".
 • 2017 - Wykładowca Roku 2016/2017 Uniwersytetu Dzieci.


("Za kulruralne zabieranie głosu w sprawach interesujących olsztynian", nominowany do nagrody Olsztynianin Roku 2012, przez olsztyńska redakcję Gazery Wyborczej).


 


Pośród tych oficjalnych i urzędowych są bardzo sympatyczne, nieformalne nagrody. Tak jak to drzewko nazwane moim imieniem, czy misiek otrzymany od studentów. Ogromnie je sobie cenię.


(Statuetka Złoty Człowiek)

(Anioł innowacyjności)
(2017 - Wykładwoca Roku 2016/2017 Uniwersytetu Dzieci)

(Pierwsza nagroda naukowa, za pracę badawcza i wygłosozny referat na sesji naukowej, jeszcze w  czasach studenckich)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz