poniedziałek, 1 października 2018

Konferencje naukowe 2018

Międzynarodowe seminarium naukowe Architektura krajobrazu bez granic (Polska-Malezja) Landscape architecture without borders (Poland-Malaysia), 12 marca 2018
XVIII Ogólnopolska i VIII im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Mózg – umysł – uczenie się”,  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ, ul. Wojska Polskiego 51 Ciechanów, 20 kwietnia 2018 r. 
Członek komitetu naukowego, oraz referat.3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrates Research, 8-13 July 2018
(poster)

16-19 sierpnia, Soczewka, 2018, Warsztaty Entomologiczne

3 października, Warszawa, konferencja dla nauczycieli

8.10.2018, konferencja "Tradycja i Rozwój", Olsztyn

29. Warsztaty Technik Prezentacji Naukowych, OAK (Obóz Atrakcyjnych Konwentykli), 21-25 listopada 2018 r.