wtorek, 18 września 2018

Edu Moc Online 2017: Człowiek uczy się całe życie a i tak głupim umiera


Konferencja Superbelfrów, Edu Moc On line 2017, jedno z pierwszych moich webinariów.  Opowiadałem o zmianach w szkole w czasie trzeciej rewolucji technologicznej, ewolucji mózgu i komunikacji międzyludzkiej, o konektywizmie, bajkach kamishibai, myśleniu wizualnym i wykorzystaniu smartfonów w szkole, o tworzeniu nowego środowiska edukacyjnego (ekosystem edukacyjny), społecznej misji uniwersytetu i nowych obliczach edukacji pozaformalnej (nie tylko w szkole), o nauce jako produkcie i jako procesie. A przede wszystkim uczyłem się komunikacji w nowym, cyfrowym świecie. Bo człowiek uczy się całe życie a i tak umiera głupcem

środa, 5 września 2018

Gdzie mieszkają zwierzęta? Współpraca z Uniwersytetem Dzieci


Z Uniwersytetem Dzieci współpracuję już od wielu lat. Rozwijanie różnorodnych form edukacji pozaformalnej uważam za ważny element misji uniwersytetu. A jednocześnie za aktywną formę poszukiwań i dyskusji nad współczesną edukacją. Wyjście poza mury akademickie i kierowanie przekazu nie tylko do studentów to duże wyzwania. Wymaga nauczenia się nowych umiejętności. Jedno jest wspólne - trzeba mówić do słuchacza i na niego być otwartym. Przeczytanie mądrych książek nie wystarczy, trzeba samemu wielokrotnie spróbować.

Trening czyni mistrza. Więc trzeba nieustannie próbować i uczyć się na błędach, zdobywać doświadczenie. Do kamery mówi się trudno, bo nie widać słuchacza. Nie widać kim jest, jak reaguje, czy słucha, czy zadaje pytania. Trzeba go sobie wyobrażać. Bez własnego doświadczenia to bardzo trudne.

Powyższy filmik jest tylko małym elementem scenariusza zajęć. W ramach projektu Scenariusze Lekcji, Uniwersytet Dzieci przygotowuje różnorodne scenariusze zajęć lekcyjnych i udostępnia je na wolnej licencji. Jeszcze jedna forma wsparcia szkoły i nauczyciela. By nie pozostawali sami, bez merytorycznej i dydaktycznej pomocy.

Współpraca z uniwersytetem dzieci jest jedną z form moich poszukiwań w zakresie edukacji pozaformalnej oraz wspierania edukacji formalnej na różnych poziomach (oczywiście w zakresie przyrody i biologii). Dużo pomysłów i zajęć realizuję w ramach działalności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, także w ramach różnorodnych grantów.

Z kimś łatwiej uczyć się niż samemu. Współpraca przynosi dobre efekty. W tle widać hotel dla pszczół. Dwa takie Greenpeace kilka lat temu ustawił na terenie Kortowa a ja podjąłem się opieki. Kolejny wymiar współpracy. Tym razem posłużył także jako scenografia i konkretny przykład.