poniedziałek, 24 grudnia 2018

Doktor habilitowany - starszy wykładowca

W związku z przystosowaniem uczelni do nowych wymagań, wynikających z ustawy 2.0 od 15 grudnia 2018 r. jestem na etacie starszego wykładowcy. Przynajmniej do czasu zakończenia projektu Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0, którego jestem koordynatorem. Trudno wszystkim jednocześnie się zajmować, najbliższe 1,5-2 lata poświęcę przede wszystkim sprawom dydaktycznym i organizacyjnym. Moja uczelnia próbuje dostosować strukturę kadrową, aby jak najlepiej dostosować się do nowej parametryzacji. Trudno powiedzieć czy zmiany te dadzą pożądane rezultaty, ale wobec wielu niejasności z obowiązującą już ustawa, jest to jakaś aktywna próba. Sama ustawa o nauce jak i jej wdrażanie wzbudzają moje niepokoje (pesymistycznie uważam, że przyniesie więcej szkód niż pożytków, ale to już zupełnie inna opowieść). Wyszedłem naprzeciw propozycjom władz uczelni, wynikającym z planów dostosowawczych. Wierzę, że przyniosą dobry skutek.

Ostatnie publikacje naukowe zebrałem tu: lata 2015-2018. Według danych, sprawdzanych w dniu 12 grudnia 2018, indeks Hirscha (h-index) wynosił 7 wg bazy Scopus (4 wg web of science - sprawdzane 18 stycznia 2019). W tej bazie analizowano 23 moje publikacje i odnotowano 87 cytowań moich prac. Wg Research Gate indeks Hirscha wynosił 8 i 7. Natomiast w bazie Google Scholar h-index wyniósł 15 i 9 ( od 2013 roku). Z kolei i10-index wyniósł odpowiednio 31 i 6. Baza ta odnotowała 895 cytowań moich prac, a od 2013 - 240.

(Scopus, liczba publikacji i cytowań w ostatnich latach)

(Scopus, h-index)

(Scopus, liczba cytowań w ostatnich latach)
(Baza Research Gate, indeks Hirscha i najczęściej cytowana publikacja)
(Baza Scholar Google)

Web od Science, 18 stycznia 2019.

niedziela, 23 grudnia 2018

Felietony

(Witryna z radiowymi felietonami)

Jubileusze skłaniają do refleksji i pozawalają wydobyć z pamięci to, co dawno wydawało się zapomniane. I teraz przypominam to, co z zakamarków mojego mózgu wydobyło jubileuszowe spotkanie w Bibliotece Wojewódzkiej. Czasopisma spełniają rolę katalizatora i wirtualnego miejsca spotkań. Na łamach spotykają się ludzie, którzy być może nigdy by o sobie nie usłyszeli (przeczytali). Redakcja zamawiając teksty prowokuje i inspiruje autora do różnych przemyśleń. O niektórych zagadnieniach być może nigdy bym nie pomyślał, a przynajmniej dogłębniej. Bo żeby coś napisać, trzeba się zastanowić, przemyśleć, poszukać. Variart - pismo społeczno-kulturalne spełnia rolę takiego wirtualnego salonu.

Jeszcze w czasach WSP (Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie) często słyszałem, że nie ma ludzi z uczelni „na mieście”, że nielicznie i zbyt rzadko uczestniczą w życiu miasta: artystycznym, kulturalnym, społecznym, że żyją niejako w izolacji. A „miasto” potrzebuje obecności elit. Jeszcze mocniej to wybrzmiewało po powstaniu uniwersytetu. Kortowo nie bywało generalnie „na mieście” a miasto nie zachodziło do Kortowa. Dwa światy tylko mało zachodzące na siebie. W tych opiniach, kierowanych pod adresem środowiska akademickiego, było można wyczuć i prośbę i nadzieję – bądźcie z nami bo potrzebujemy naukowców, profesorów, wykładowców, liczymy na aktywność i oponie. Uczestniczyłem więc w różnych wydarzeniach także ze swoiście rozumianego społecznego obowiązku. Ta społeczna, trzecia misja uniwersytetu coraz mocniej jest akcentowana w ostatnich latach.

To właśnie z takich oczekiwań wyrósł klub profesorówCollegium Copernicanum, jeszcze w środowisko wuespesowskim, narodziła się idea kawiarni naukowych. Zebrane doświadczenie i zdobyte przemyślenia owocowały coraz to nowymi inicjatywami. Nieustanne otwieranie się i poszukiwanie. Bo ja całkiem poważnie traktuję to, że nasz uniwersytet jest warmińsko-mazurski, a więc przede wszystkim dla lokalnego i regionalnego środowiska. Bez zapatrzenia się zbytniego w prestiżowe punkty i rankingi. Ile z tego wyszło? Trudno mi powiedzieć. Warto przy tej okazji wspomnieć przynajmniej dwie, niezwykle zasłużone osoby, plastyka profesora Eugeniusza Geno Małkowskiego i kameralistę profesora Leszka Szarzyńskiego. Zwłaszcza ten ostatni z zespołem Pro Musica Antiqua z kulturalną misją odwiedził ogromną liczbę miasteczek i wsi w naszym regionie. Takie osoby są dla mnie wzorem i inspiracją jednocześnie.

Nauka jest elementem kultury. Nauki przyrodnicze zostały zepchnięte na margines kultury popularnej a nawet kultury oficjalnej i tak zwanej wysokiej. Nauki ścisłe zostały niejako wypchnięte z życia publicznego i zamknięte w swoim specjalistycznym getcie. Nie rzadko humanista z samozadowoleniem podkreśla, że nie zna się na fizyce, matematyce biologii, medycynie czy biotechnologii. Nieznajomość podstawowych praw naukowych podkreślana bywa z dumą – przecież jestem humanistą, nie jest mi to potrzebne. Czyżby? Czy można zrozumieć świat wokół nas i samą kulturę bez nawet elementarnej wiedzy przyrodniczej? Znacznie rzadziej można usłyszeć głos scjentysty, że nie chodzi do teatru, filharmonii czy nie czyta literatury pięknej. Nawet jak nie czyta i nie ogląda, to raczej uznaje to za rzecz wstydliwą i się z tym nie obnosi.

Na jubileuszu dziesięciolecia Variartu Iwona Bolińska-Walendzik przypomniała mi skąd się wziął pomysł na zaproszenie mnie do pisania felietonów. Było to na wernisażu Elwiry Iwaszczyszn w Radiu Olsztyn (wtedy powstała tam Galeria pod Antenką – nie wiem czy jeszcze istnieje). Wygłosiłem przy tej okazji nieco stylizowaną na naukową recenzję laudację pracy Elwiry Iwaszczyszyn. Powaga z ironią się przeplatała, biologia ze sztuką. A skąd się wziąłem na wernisażu? Z komentowania zdjęć na Facebooku, które Elwira Iwaszczyszyn pokazywała, a potem powstała z tego niezwykła, ptasia wystawa. Być może wcześniej niż wystawa była Noc Biologów (albo ciut później), w czasie której w holu, na rzutniku wyświetlane były ptasio-komiksowe prace Elwiry Iwaszczyszyn. A co było wcześniej? Najpewniej były spotkania, gdzieś w artystycznych miejscach Olsztyna, na jakichś wernisażach, może na spotkaniach z Mateuszem Iwaszyczyszynem (poznałem go jako barda w czasach studenckich, gdy występował w naszym studenckim klubie Docent). W każdym razie w czasie radiowego wernisażu Iwona Bolińska-Walendzik wpadła na pomysł, aby zaprosić mnie do pisania felietonów do VariArtu. Był to rok 2014. 

Felietony są krótkimi formami wypowiedzi. Zwięzłość jest trudnością. Nie można się rozpisywać. I jeszcze wszystko zamknąć w jakieś stałej ramie tematycznej. Z oczywistych względów dla mnie była to biologia a z wyzwania była to biologia przemieszana z kulturą. Już wcześniej uczyłem się tej formy wypowiedzi i w jakimś sensie nietypowej edukacji pozaformalnej.

Zaczęło się w 2005 roku od Gazety Uniwersyteckiej, dodatku do Gazety Olsztyńskiej. Nie ma już tego dodatku od dawna. Potem pojawiła się stała rubryka z felietonem w miesięczniku Wiadomości Uniwersyteckie, przez pewien czas symultanicznie ukazywały się w obu pismach. Potem zostały tylko Wiadomości Uniwersyteckie. Po kilku latach zrezygnowałem, bo czułem się trochę wypalony, a uznałem, że nie ma sensu pisać na siłę. Ale był jeszcze i dodatkowy powód, który w tym miejscu przemilczę.

Były także felietony pt. Z Kłobukowej dziupli, zamieszczane na stronie internetowej Radia Olsztyn, ze zdjęciami redaktora Sławomira Ostrowskiego. To z jego pomysłu i inicjatywy powstał ten radiowy felieton. W planach było nagranie tych felietonów także w wersji dźwiękowej. Nie udało się, a po niedawnych, ustrojowych przemianach, wspomniany redaktor przestał pracować w Radiu Olsztyn i felietony zniknęły. Co prawda coś zostało, ale bez jego zdjęć i nazwy. Trudno je odnaleźć
Co było pierwsze pisanie felietonów czy moje blogowanie? Nie pamiętam, obie formy wypowiedzi zacząłem uprawiać (i uczyć się) w tym samym mniej więcej czasie, w roku 2005.

Pierwszy felieton w Gazecie Uniwersyteckiej dotyczył inicjatywy w Ornecie, zainicjowanej przez prof. Leszka Szarzyńskiego: Czachorowski S., 2005. Rycerze, smoki i czarownice. Gaz. Uniw., 8 (42): 6u (prof. Stanisław Czachorowski, biolog ). Drugim był tekst: Czachorowski S., 2005. Mądry Polak po szkodzie? Gaz. Uniw. 9 (43): 6u. Trzeci tekst zyskał już swój felietonowy tytuł. W tamtym roku zacząłem też pisać swojego bloga. Może to felietony do Gazety Uniwersyteckiej były impulsem? Trzeba byłoby teraz detektywistycznej pracy, by po datach to ustalić i zagadkę rozwiązać. I wywołać wspomnienia w moich neuronach. Możliwe, że coś jest w nich zapisane, tylko nie potrafię dobrać się do tych wspomnień. Czachorowski S., 2005. Profesorski blog – konsultacje sms-em. Gaz. Uniw., 10 (44): 7u. Ostatni ukazał się w 2008 roku: Czachorowski S., 2008. Profesorski blog. Mówić trudno, to mówić mądrze? Gaz. Uniw., 11 (81): 5u.

Dwa lata po felietonowym debiucie w Gazecie Uniwersyteckiej ukazał się mój pierwszy felieton w Wiadomościach Uniweesyteckich: Czachorowski S., 2007. O mózgu, uniwersytecie i… (felieton naukowy). Wiad. Uniw., 12 (101): 17. Potem został tylko felieton - Czachorowski S., 2008. (Felieton) Naukowiec ze wsi. Wiad. Uniw., 3 (104): 17. A od trzeciego na stałe zawitał tytuł „Z kłobukowej dziupli” -  Czachorowski S., 2008. Z Kłobukowej dziupli. Noc naukowców. Wiad. Uniw., 6 (107): 19. Ostatni ukazał się w 2013 roku: Czachorowski S., 2013. Z Kłobukowej dziupli. Cud nie tylko natury. Wiad. Uniw., 11 (171): 32. A rok później pojawił się pierwszy „Kij w mrowisko: w Variarcie - Czachorowski S., 2014. Kij w mrowisko – po co naukowiec kulturze? VariArt Pismo kulturalno-literackie, nr 1/2014, str. 22-23.

W Radiu Olsztyn felietony zaczęły się ukazywać w 2013, pierwszym był: Czachorowski S. 2013. Opowieści Kłobuka z warmińskiej dziupli. http://ro.com.pl/opowiesci-klobuka-z-warminskiej-dziupli/0178547 Ostatni Czachorowski S. 2014. Wakacyjne przygody z jadalnymi chwastami i maścią do latania. http://ro.com.pl/wakacyjne-przygody-z-jadalnymi-chwastami-i-mascia-do-latania/01140687


Felietony

1.       Czachorowski S., 2005. Rycerze, smoki i czarownice. Gaz. Uniw., 8 (42): 6u (prof. Stanisław Czachorowski, biolog )
2.       Czachorowski S., 2005. Mądry Polak po szkodzie? Gaz. Uniw. 9 (43): 6u.
3.       Czachorowski S., 2005. Profesorski blog – konsultacje sms-em. Gaz. Uniw., 10 (44): 7u.
4.       Czachorowski S., 2005. Profesorski blog. Zmierzch kół naukowych. Gaz. Uniw., 11(45): 7u.
5.       Czachorowski S., 2005. Profesorski blog. Wirtualny promotor. Gaz. Uniw., 12(46): 7u.
6.       Czachorowski S., 2006. Profesorski blog. Myśli podróżujące. Gaz. Uniw., 1(47): 7u.
7.       Czachorowski S., 2006. Profesorski blog. Staż na wsi. Gaz. Uniw., 2 (48): 7u.
8.       Czachorowski S., 2006. Profesorski blog. Wikipediowanie. Gaz. Uniw., 3(49): 7u.
9.       Czachorowski S., 2006. Profesorski blog. Epoka kryzysu czasu wolnego. Gaz. Uniw., 4(50): 7u.
10.   Czachorowski S., 2006. Profesorski blog. Myśli jak geny. Gaz. Uniw., 5 (51): 7u.
11.   Czachorowski S., 2006. Profesorski blog. Uwolnij książkę. Gaz. Uniw., 6 (52): 6u.
12.   Czachorowski S., 2006. Profesorski blog. Ekologia osobowości. Gaz. Uniw., 7 (53): 6u.
13.   Czachorowski S., 2006. Profesorski blog. Obyś żył w ciekawych czasach. Gaz. Uniw., 8 (54): 5u.
14.   Czachorowski S., 2006. Profesorski blog. Dzień Nauki. Gaz. Uniw., 9 (55): 5u.
15.   Czachorowski S., 2006. Profesorski blog. Te mury pachną inaczej. Gaz. Uniw., 10 (56): 6u.
16.   Czachorowski S., 2006. Profesorski blog. I ty możesz być wybitny. Gaz. Uniw., 11 (57): 5u.
17.   Czachorowski S., 2006. Profesorski blog. Wykładowca też student. Gaz. Uniw., 12 (58): 5u.
18.   Czachorowski S., 2007. Profesorski blog. Kawiarniana akademickość. Gaz. Uniw., 1 (59): 4u.
19.   Czachorowski S., 2007. Profesorski blog. Nauczyć się szczęścia. Gaz. Uniw., 2 (60): 5u.
20.   Czachorowski S., 2007. Profesorski blog. Liczy się opakowanie. Gaz. Uniw., 3 (61): 5u.
21.   Czachorowski S., 2007. Profesorski blog. Prowincjonalny zaścianek. Gaz. Uniw., 4 (62): 5u.
22.   Czachorowski S., 2007. Profesorski blog. Sprzątam dla siebie. Gaz. Uniw., 5 (63): 5u.
23.   Czachorowski S., 2007. Profesorski blog. Z wizytą u wróżki. Gaz. Uniw., 6 (64): 5u.
24.   Czachorowski S., 2007. Profesorski blog. Muzeum Nauki. Gaz. Uniw., 7 (65): 5u.
25.   Czachorowski S., 2007. Profesorski blog. Odkrywanie wartości. Gaz. Uniw., 8 (66): 5u.
26.   Czachorowski S., 2007. Profesorski blog. Jestem Europejczykiem. Gaz. Uniw., 9 (67): 5u.
27.   Czachorowski S., 2007. Profesorski blog. Co mi dały dni nauki? Gaz. Uniw., 10 (68): 5u.
28.   Czachorowski S., 2007. Profesorski blog. Przystanek uniwersytet. Gaz. Uniw., 11 (69): 5u.
29.   Czachorowski S., 2007. Profesorski blog. Prawo do błędu. Gaz. Uniw., 12 (70): 5u.
30.   Czachorowski S., 2007. O mózgu, uniwersytecie i… (felieton naukowy). Wiad. Uniw., 12 (101): 17.
31.   Czachorowski S., 2008. Profesorski blog. Dojrzewanie do filozofowania. Gaz. Uniw., 1 (71): 5u.
32.   Czachorowski S., 2008. Profesorski blog. Co ma kwoka do wiedzy. Gaz. Uniw., 2 (72): 5u.
33.   Czachorowski S., 2008. Profesorski blog. Nadczłowiek, bakterie i komputery. Gaz. Uniw., 3 (73): 5u.
34.   Czachorowski S., 2008. (Felieton) Naukowiec ze wsi. Wiad. Uniw., 3 (104): 17.
35.   Czachorowski S., 2008. Profesorski blog. Myślicielnia. Gaz. Uniw., 4 (74): 5u.
36.   Czachorowski S., 2008. (Felieton) Naukowy kopciuszek. Wiad. Uniw., 4 (105): 16.
37.   Czachorowski S., 2008. Profesorski blog. Urodzić cudzie dziecko. Gaz. Uniw., 5 (75): 5u.
38.   Czachorowski S., 2008. (Felieton) Recykling wiedzy. Wiad. Uniw., 5 (106): 19.
39.   Czachorowski S., 2008. Profesorski blog. W poszukiwaniu człowieczeństwa. Gaz. Uniw., 6 (76): 7u.
40.   Czachorowski S., 2008. Z Kłobukowej dziupli. Noc naukowców. Wiad. Uniw., 6 (107): 19.
41.   Czachorowski S., 2008. Profesorski blog. Podróże kształcą. Gaz. Uniw., 7 (77): 5u.
42.   Czachorowski S., 2008. Z Kłobukowej dziupli. Narkotyki i korepetycje. Wiad. Uniw., 7/8 (108): 18.
43.   Czachorowski S., 2008. Profesorski blog. Bliżej gwiazd. Gaz. Uniw., 8 (78): 4u.
44.   Czachorowski S., 2008. Z Kłobukowej dziupli. Rozwój encyklopedyzmu. Wiad. Uniw., 9 (109): 20.
45.   Czachorowski S., 2008. Profesorski blog. Sensacja w kosmosie. Gaz. Uniw., 9 (79): 5u.
46.   Czachorowski S., 2008. Z Kłobukowej dziupli. Misja publiczna? Wiad. Uniw., 10 (110): 20.
47.   Czachorowski S., 2008. Profesorski blog. Wiedza jak chleb. Gaz. Uniw., 10 (80): 5u.
48.   Czachorowski S., 2008. Z Kłobukowej dziupli. Chruściki i złoto. Wiad. Uniw., 11 (111): 19.
49.   Czachorowski S., 2008. Profesorski blog. Mówić trudno, to mówić mądrze? Gaz. Uniw., 11 (81): 5u.
50.   Czachorowski S., 2008. Z Kłobukowej dziupli. Uniwersytet jak fabryka. Wiad. Uniw., 12 (112): 16.
51.   Czachorowski S., 2009. Z Kłobukowej dziupli. Krwawa historia. Wiad. Uniw., 1 (113): 17.
52.   Czachorowski S., 2009. Z Kłobukowej dziupli. Zmieniać świat na lepsze. Wiad. Uniw., 2 (114): 17.
53.   Czachorowski S., 2009. Z Kłobukowej dziupli. Kryzys i deficyt sensu. Wiad. Uniw., 3 (115): 19.
54.   Czachorowski S., 2009. Z Kłobukowej dziupli. Kopernik na majówce. Wiad. Uniw., 4 (116): 17.
55.   Czachorowski S., 2009. Z Kłobukowej dziupli. Europo, ojczyzno moja. Wiad. Uniw., 5 (117): 16.
56.   Czachorowski S., 2009. Z Kłobukowej dziupli. Przyjemność odkrycia. Wiad. Uniw., 6 (118): 20.
57.   Czachorowski S., 2009. Z Kłobukowej dziupli. Dziwne urządzenie. Wiad. Uniw., 7/8 (119/120): 20.
58.   Czachorowski S., 2009. Z Kłobukowej dziupli. Zdziecinniali naukowcy. Wiad. Uniw., 9 (121): 21.
59.   Czachorowski S., 2009. Z Kłobukowej dziupli. Prawo Jante i student. Wiad. Uniw., 10 (122): 20.
60.   Czachorowski S., 2009. Z Kłobukowej dziupli. Dzień bez zakupów. Wiad. Uniw., 11 (123): 16.
61.   Czachorowski S., 2009. Z Kłobukowej dziupli. Nadopiekuńczy uniwersytet. Wiad. Uniw., 12 (124): 18.
62.   Czachorowski S., 2010. Z Kłobukowej dziupli. Naukowiec rozgrywający. Wiad. Uniw., 1 (125): 16.
63.   Czachorowski S., 2010. Z Kłobukowej dziupli. Newsogenerowalność nauki. Wiad. Uniw., 2 (126): 17.
64.   Czachorowski S., 2010. Z Kłobukowej dziupli. Publikacje nie są celem. Wiad. Uniw., 3 (127): 17.
65.   Czachorowski S., 2010. Z Kłobukowej dziupli. Niebanalna majówka. Wiad. Uniw., 4 (128): 19.
66.   Czachorowski S., 2010. Z Kłobukowej dziupli. Mazurskie laboratorium przyrody. Wiad. Uniw., 5 (129): 19.
67.   Czachorowski S., 2010. Z Kłobukowej dziupli. Naukowo wykluczeni. Wiad. Uniw., 7/8 (131/132): 16.
68.   Czachorowski S., 2010. Z Kłobukowej dziupli. Uniwersytety w popkulturze. Wiad. Uniw., 10 (134): 19.
69.   Czachorowski S., 2010. Z Kłobukowej dziupli. Nauka dla oceny? Wiad. Uniw., 11 (135): 19.
70.   Czachorowski S., 2010. Z Kłobukowej dziupli. Czy studiowanie czyni nas lepszym. Wiad. Uniw., 12 (136): 17.
71.   Czachorowski S., 2011. Z Kłobukowej dziupli. Kiedy naukowiec jest szczęśliwy. Wiad. Uniw., 1 (137): 17.
72.   Czachorowski S., 2011. Z Kłobukowej dziupli. Uniwersytet… w wiejskiej szkole? Wiad. Uniw., 2 (138): 17.
73.   Czachorowski S., 2011. Z Kłobukowej dziupli. Jakoś czy jakość. Wiad. Uniw., 3 (139): 16.
74.   Czachorowski S., 2011. Z Kłobukowej dziupli. Kultura (i nauka) wysoka. Wiad. Uniw., 4 (140): 17.
75.   Czachorowski S., 2011. Z Kłobukowej dziupli. Rowerem po Kortowie. Wiad. Uniw., 5 (141): 17.
76.   Czachorowski S., 2011. Z Kłobukowej dziupli. Nauka przez zabawę. Wiad. Uniw., 6 (142): 19.
77.   Czachorowski S., 2011. Z Kłobukowej dziupli. Europo, moja ojczyzno. Wiad. Uniw., 7/8(143/144): 20.
78.   Czachorowski S., 2011. Z Kłobukowej dziupli. Uniwersytecki park(Ing) day. Wiad. Uniw., 9 (145): 14.
79.   Czachorowski S., 2011. Z Kłobukowej dziupli. Rady dla studenta Wiad. Uniw., 10 (146): 28.
80.   Czachorowski S., 2011. Z Kłobukowej dziupli. Rozmyślania o e-learningu. Wiad. Uniw., 11 (147): 26.
81.   Czachorowski S., 2011. Z Kłobukowej dziupli. Noc Biologów. Wiad. Uniw., 12 (148): 26.
82.   Czachorowski S., 2012. Z Kłobukowej dziupli. Erotyka bałtycka. Wiad. Uniw., 1 (149): 26.
83.   Czachorowski S., 2012. Z Kłobukowej dziupli. Koniec. Wiad. Uniw., 2 (150): 32.
84.   Czachorowski S., 2013. Z Kłobukowej dziupli. Cud nie tylko natury. Wiad. Uniw., 11 (171): 32
85.   Czachorowski S., 2014. Kij w mrowisko – po co naukowiec kulturze? VariArt Pismo kulturalno-literackie, nr 1/2014, str. 22-23.
86.   Czachorowski S., 2014. Kij w mrowisko. Mrówki na trawniku, czyli drapieżne motyle. VariArt Pismo kulturalno-literackie, nr 2/2014, str. 24-25.
87.   Czachorowski S., 2014. Kij w mrowisko. O podróżach i obcych, VariArt, 4 (25): 24.
88.   Czachorowski S., 2015. Kij w mrowisko. Mikrokosmos czyli urokliwe życie sysydlaczków. VariArt Pismo kulturalno-literackie, 1 (26): 2.
89.   Czachorowski S., 2015. Kij w mrowisko. Konkurs piękności na łące. Czyli o nagrodzie w kulturze. VariArt Pismo kulturalno-literackie,, 2 (27): 2
90.   Czachorowski S., 2015. Kij w mrowisko. Ewolucja cielesności. VariArt Pismo kulturalno-literackie, 3(28): 2
91.   Czachorowski S., 2015. Kij w mrowisko. O ewolucji, duchowości i religii. VariArt Pismo kulturalno-literackie,, 4 (29): 2
92.   Czachorowski S., 2018. Kij w mrowisko. Kobieto (samico), przy garach lepiej siedź? 100-lecie nabycia praw wyborczych przez kobiety w Polsce. VariArt Pismo kulturalno-literackie, 1 (38): 2.
93.   Czachorowski S., 2018. Kij w mrowisko. Portret samotnej matki na trawniku. VariArt Pismo kulturalno-literackie. 2 (39): 2.
94.   Czachorowski S., 2018. Kij w mrowisko. Pogranicze – czasem ubogaca, czasem niszczy. VariArt Pismo kulturalno-literackie. 3 (40): 2.

Felietony radiowe (Radio Olsztyn)


 1. Czachorowski S. 2013. Opowieści Kłobuka z warmińskiej dziupli. http://ro.com.pl/opowiesci-  klobuka-z-warminskiej-dziupli/0178547 
 2. Czachorowski S. 2013. Siódmy cud świata czyli o odkrywaniu przyrody Warmii i Mazur. http://ro.com.pl/siodmy-cud-swiata-czyli-o-odkrywaniu-przyrody-warmii-i-mazur/0178554 
 3. Czachorowski S. 2013. Psianka słodko-gorzka i Baba Jaga czyli o krajowym pomidorze oraz o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym Warmii i Mazur. http://ro.com.pl/psianka-slodko-gorzka-i-baba-jaga-czyli-o-krajowym-pomidorze-oraz-o-dziedzictwie-kulturowym-i-przyrodniczym-warmii-i-mazur/0178559 
 4. Czachorowski S. 2013. Czego to kobiety dla urody nie zrobią… Prof. Czachorowski odkrywa tajemnice przyrody. http://ro.com.pl/czego-to-kobiety-dla-urody-nie-zrobia-prof-czachorowski-odkrywa-tejemnice-przyrody/0178567 
 5. Czachorowski S. 2013. O pochodzeniu Kłobuka. http://ro.com.pl/o-pochodzeniu-klobuka/0178725 
 6. Czachorowski S. 2013. O pluskwach i karaluchach z warmińsko-mazurskich lasów, rzek i pociągów. http://ro.com.pl/o-pluskwach-i-karaluchach-z-warminsko-mazurskich-lasow-rzek-i-pociagow/0178797 
 7. Czachorowski S. 2013. O ciemiężyku, uczepkach, krasnoludkach, analizowaniu DNA i monitoringu środowiska. http://ro.com.pl/o-ciemiezyku-uczepkach-krasnoludkach-analizowaniu-dna-i-monitoringu-srodowiska/0180338 
 8. Czachorowski S. 2013. Biotechnologia i czarcie żebro czyli o wykształconych czarownicach z Warmii i Mazur. http://ro.com.pl/biotechnologia-i-czarcie-zebro-czyli-o-wyksztalconych-czarownicach-z-warmii-i-mazur/0183429 
 9. Czachorowski S. 2013. Zupa z pokrzywy i żurawie. http://ro.com.pl/zupa-z-pokrzywy-i-zurawie/0186244 
 10. Czachorowski S. 2013. Omomiłki, muminki i zimowe życie owadów. http://ro.com.pl/omomilki-muminki-i-zimowe-zycie-owadow/0189637 
 11. Czachorowski S. 2013. O tym jak chruścik i Kłobuk w jednej dziupli zamieszkali. http://ro.com.pl/o-tym-jak-chruscik-i-klobuk-w-jednej-dziupli-zamieszkali/0193601 
 12. Czachorowski S. 2013. O pasieniu gęsi na łące i o biodrze biedronki. http://ro.com.pl/o-pasieniu-gesi-na-lace-i-o-biodrze-biedronki/0197530 
 13. Czachorowski S. 2014. O zmianach klimatu, ulewnych deszczach i przestrzeni publicznej. http://ro.com.pl/o-zmianach-klimatu-ulewnych-deszczach-i-przestrzeni-publicznej/0197733 
 14. Czachorowski S. 2014. Zimowe grzyby i drzewa z uszami. http://ro.com.pl/zimowe-grzyby-i-drzewa-z-uszami/0198689 
 15. Czachorowski S. 2014. O tym jak naukowcy powołali do realnego życia smoka wawelskiego http://ro.com.pl/o-tym-jak-naukowcy-powolali-do-realnego-zycia-smoka-wawelskiego/01102899 
 16. Czachorowski S. 2014. Zmierzchnica trupia główka, czyli o ćmie co trąbi i miód pszczołom podkrada. http://ro.com.pl/zmierzchnica-trupia-glowka-czyli-o-cmie-co-trabi-i-miod-pszczolom-podkrada/01106101 
 17. Czachorowski S. 2014. O owadzich walentynkach, Wenus z epoki kamienia, kurzajkach i o pasikoniku zielonym http://ro.com.pl/o-owadzich-walentynkach-wenus-z-epoki-kamienia-kurzajkach-i-o-pasikoniku-zielonym/01107148 
 18. Czachorowski S. 2014. O kłobuku, którego wiosną spotkać można na łące lub trawniku. http://ro.com.pl/o-klobuku-ktorego-wiosna-spotkac-mozna-na-lace-lub-trawniku/01109203 
 19. Czachorowski S. 2014. W poszukiwaniu kwiatu paproci czyli o możliwości niemożliwego. Opublikowano 2 marca 2014 Z kłobukowej dziupli. http://ro.com.pl/w-poszukiwaniu-kwiatu-paproci-czyli-o-mozliwosci-niemozliwego/01110795 
 20. Czachorowski S. 2014. Tajemnica olsztyńskich kolibrów co czasem jadowitą kobrę przypominają – przeczytaj felieton prof. Czachorowskiego. http://ro.com.pl/tajemnica-olsztynskich-kolibrow-co-czasem-jadowita-kobre-przypominaja-przeczytaj-felieton-prof-czachorowskiego/01112075 
 21. Czachorowski S. 2014. Kamienie, które żyją (hildebrancja rzeczna). http://ro.com.pl/kamienie-ktore-zyja-hildebrancja-rzeczna/01114083 
 22. Czachorowski S. 2014. Mucha co wierzbom róże przyprawia. http://ro.com.pl/mucha-co-wierzbom-roze-przyprawia/01117035 
 23. Czachorowski S. 2014. O tym, dlaczego naukowcy podglądają chrząszcze in flagranti. http://ro.com.pl/o-tym-dlaczego-naukowcy-podgladaja-chrzaszcze-in-flagranti/01120887 
 24. Czachorowski S. 2014. Wodny relikt wczesnego triasu w naszych wodach. http://ro.com.pl/wodny-relikt-wczesnego-triasu-w-naszych-wodach/01123372 
 25. Czachorowski S. 2014. Ciołek w olsztyńskiej kwiaciarni. http://ro.com.pl/ciolek-w-olsztynskiej-kwiaciarni/01133811 
 26. Czachorowski S. 2014. Czarcie jajo czyli co tak cuchnie w lesie. http://ro.com.pl/czarcie-jajo-czyli-co-tak-cuchnie-w-lesie/01136573 
 27. Czachorowski S. 2014. Noc świętojańska, a bioróżnorodność. http://ro.com.pl/noc-swietojanska-a-bioroznorodnosc/01137734 
 28. Czachorowski S. 2014. Prawdziwe, światowe cuda, zobaczyć można w przydomowym ogrodzie. http://ro.com.pl/prawdziwe-swiatowe-cuda-zobaczyc-mozna-w-przydomowym-ogrodzie/01139307 
 29. Czachorowski S. 2014. Wakacyjne przygody z jadalnymi chwastami i maścią do latania. http://ro.com.pl/wakacyjne-przygody-z-jadalnymi-chwastami-i-mascia-do-latania/01140687


piątek, 21 grudnia 2018

Sprawozdanie 2018 - wykłady (edukacja pozaformalna)

Tym razem zaczęło się 10. stycznia w Łodzi. Twórczy Uniwersytet 9.
 zobacz relację filmową 


Potem była tradycyjnie 7. Noc Biologów w Olsztynie, 12 stycznia 2018. Wykład i organizacja wydarzenia.
W czasie Nocy biologów 2018 powtórnie zrealizowana została gra Tajemnica Moli Książkowych.

24 stycznia, Jarocka Akademia Trzeciego Wieku, wykład dla seniorów.

25 stycznia, w Bibliotece Uniwersyteckiej (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich):22 luty, w szkołach w Nowej Wsi i w Butrynach. Krótkie wykłady dla uczniów.
Międzynarodowe seminarium naukowe Architektura krajobrazu bez granic (Polska-Malezja) Landscape architecture without borders (Poland-Malaysia), 12 marca 2018.Wykład na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Kętrzynie, 14 marca 2014 r.


I w Nidzicy (w ramach projektu uniwersyteckiego). Też dla seniorów.

I znowu w Kętrzynie, w Zespole Szkół dla młodzieży oraz dla seniorów. Była także premiera gry edukacyjnej z leśnymi tulipanami. 


18 kwietnia, w kinie Helios, Akademia Bezpieczeństwa. Nietypowe miejsce i nowe doświadczenie. 


29 kwietnia, konferencja „Mózg – umysł – uczenie się”,  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ, Ciechanów.


23 kwietnia, III L.O. w Elblągu. Spotkanie z licealistami.


10 maja, Ostróda, Uniwersytet Trzeciego Wieku.

4 czerwca,w przedszkolu (Olsztyn), z kamishibai, o żabie moczarowej. W towarzystwie Radia Olsztyn.


7 czerwca, webibarium dla nauczycieli.Przy okazji się uczę nowych technik.

Wójtowo, malowanie dachówek, 10 czerwca. Plener i opowieści w terenie.


16 czerwca, Malality 2, Plener malarski przy Pałacu Młodzieży w Olsztynie. Zobacz więcej zdjęć.

Cudne Manowce, wykład dla młodych poszukiwaczy i ich rodziców, 23 czerwca 2018.

UTW w Olsztynie, czerwiec 2018 r.


Warsztaty przy malowaniu dachówek, 30 czerwca, Orneta. Edukacyjne warsztaty i opowieści dla dużych i małych.

Wystawa w Barczewie, malowane butelki (lipiec 2018).

16-19 sierpnia 2018, Warsztaty Entomologiczne w Soczewce (koło Płocka).

Dwa wrześniowe wystąpienia dla nauczycieli w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli:


VI Olsztyńska Wystawa Dalii, bajka o motylu cytrynku latolistku, znowu kamishibai:

9. września, Gietrzwałd, dyskusja o zdrowym stylu życia i odżywiania się.

18 września wykład w ramach polsko-japońskiej szkoły letniej (poza tradycyjną prezentacją także krótka opowieść z kamishibai).


21 września, wykład w Reszlu. Dla młodzieży.

3 października, na konferencji w Warszawie, dla nauczycieli.

10 października, konferencja organizowana przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą.

9-10 listopada 2018 r., Iława, w ramach warsztatów dla dorosłych.

29 Warsztaty Technik Prezentacji Naukowych, OAK (Obóz Atrakcyjnych Konwentykli), 21-25 listopada 2018 r.

Prezentacja w zespole dydaktycznym na Wydziale Biologii i Biotechnologi, UWM w Olsztynie

Elbląg, 18 grudnia, wykład dla uczniów.

20 grudnia - zajęcia dla licealistów, o chruścikach (zajęcia laboratoryjne i wykład w formie kamishibai), XV Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Olsztynie Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie ul. Edwarda Turowskiego 1, w Olsztynie


21 grudnia, webinarium dla pracowników Wydziału

.Pracowity edukacyjnie był to rok ...