czwartek, 16 marca 2017

Profil badawczy - do opracowania z okazji XX lecie Wydziału Biologii

(2014 roku, rzeka Pasłęka, monitoring wazki Ophiogomphus cecylia)

Profil badawczy: Ekologia, biologia, biogeografia i ochrona owadów wodnych, w szczególności chruścików (Trichoptera) oraz ważek (Odonata), siedliskowe rozmieszczenie larw Trichoptera w wodach śródlądowych (rzekach nizinnych, jeziorach, drobnych zbiornikach, torfowiska i źródłach), monitoring wód w oparciu o makrobentos. Przyrodnicze elementy ekorozwoju, ekologia krajobrazu, ochrona bioróżnorodności w Europie Centralnej i Wschodniej, monitoring zmian w środowisku przyrodniczym . Ocena antropogenicznych przekształceń i wtórnej renaturalizacji zgrupowań chruścików w krajobrazach kulturowych (agrocenozy, urbicenozy) w tym w uprawach roślin energetycznych (energia odnawialna).

Dodatkowo także metody edukacji ekologicznej i edukacji pozaformalnej oraz filozofia przyrody.

Najnowszym obszarem badawczym jest dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu.

Stosowane metody badawcze: Standardowe metody hydrobiologicznych badań terenowych, z odłowem makrobentosu oraz entomologiczne metody połowy imagines owadów wodnych. Statystyka opisowa i modelowanie komputerowe.

Publikacja (miałem wybrać najważniejsza publikację, wybrałem tę, mimo że jest w języku polskim)

Czachorowski S. 1998. Chruściki (Trichoptera) jezior Polski - charakterystyka rozmieszczenia larw. Wyd. WSP Olsztyn, 156 str.

(Puszcza Białowieska, w poszukiwaniu chruścików i bentosu)
Rzeka Narew

(z niprzyrówką rzeczną, Leptocerus interruptus)

(Francja, zbiorniki okresowe w lesie)
(Rumunia, w poszukiwaniu ważek, na zdjęciu Coprdulegaster heros)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz