wtorek, 28 czerwca 2016

Kameralne koncerty letnie (2016)

W czasie 24. Koncertów Letnich Zespołu Kameralnego Pro Musica Antiqua - Muzyka Europejska w przyrodzie i zabytkach Warmii i Mazur - miałem okazję wygłosić kilka krótkich wykładów o przyrodzie regionu. Małe formy w zabytkowych wnętrzach.

„Niezwykłości przyrody regionu” 
Warmia i Mazury to malownicza i urozmaicona kraina z pojeziernym krajobrazem, mozaiką lasów, jezior, rzek, strumieni, źródeł, torfowisk oraz wplecionych w ten krajobraz wsi i małych miasteczek (cittaslow). Między polami wiją się aleje ze starymi drzewami. Liczne są głazy narzutowe. To kraina z bogatą historią oraz niezwykłym dziedzictwem przyrodniczym. Region, gdzie dobrze się żyje i można kameralne obcować z przyrodą. Delektować się dźwiękami, kolorami, zapachami i niezwykłościami przyrody. Czyste środowisko, mozaika ekosystemów i bogactwo gatunkowe grzybów, roślin i zwierząt dostępne są na wyciągnięcie ręki i przez cały rok. Dziuplaste, przydrożne drzewa, małe oczka wodne, wypełnione zapachami torfowiska i uroczyska leśne kryją wiele tajemnic i niezwykłych gatunków, których odkrywanie jest niebanalną przygodą. Dziedzictwo dawnej dzikiej przyrody sąsiaduje z krajobrazem kulturowym. Żyje tu wiele gatunków rzadkich, zagrożonych wyginięciem oraz powtórnie przywracanych przyrodzie (np. jesiotr).

Rzeźba terenu wraz z elementami kulturowymi tworzy unikalne oblicze i swoistość tych obszarów. Zachowały się jeszcze solidnie budowane wieże ciśnień, niegdyś obecne we wszystkich miasteczkach, dziś mające charakter zabytków. Przetrwały w dobrym stanie ceglane gotyckie zamki obronne w Olsztynie, Lidzbarku i Reszlu, Nidzicy, Rynie i Kętrzynie. Ocalały wspaniałe zabytki architektury sakralnej. Obecnie wykorzystywane są zgodnie ze swym pierwotnym przeznaczeniem lub przypisaną im nową rolą jednostek kultury, nauki czy usług turystycznych. Tworzą idealne tło dla muzyki, szczególnie tej kameralnej, która w ich wnętrzach brzmi najlepiej. I co ciekawe są miejscem życia lub gniazdowania wielu rzadkich gatunków zwierząt, małych i dużych.


19 czerwca - Kurzętnik
Sząbruk 3.07. 2016: Niezwykłości przyrody regionu - co żyje w źródle. Lidzbark Warmiński. 10.07.2016: Niezwykłości przyrody regionu - ogrody i gatunki obce.
Szczytno 14.07 Niezwykłości przyrody regionu - jak oczyścić jezioro 

Wrzesina 17.07 Niezwykłości przyrody regionu - torfowiska, bagna, moczary 

Kętrzyn 15.09 Niezwykłości przyrody regionu - leśne tulipany 

Dobre Miasto 17 .09 Niezwykłości przyrody regionu - aleje przydrożne

Więcej o koncertach letnich: http://dziedzictwo-kip.blogspot.com/p/koncerty-letnie-2016.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz