środa, 27 stycznia 2016

Sprawozdanie 2015 - wykłady

(Wykład w Ostródzie dla Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek)
Co roku trzeba pisać różnorodne sprawozdania, zestawienie, wypełniać tabelki. Na początku pracy, w czasie pisania takich sprawozdań, pozakładałem pliki (spisy, tabelki itd.) i co roku uzupełniałem. Niestety w miarę upływu czasu zmieniają się standardy. Stare wzorce stają się niewystarczające, a nie chce się co roku przebudowywać niegdysiejszych szablonów (nie wystarczy prosta aktualizacja, bo czasem trzeba uzupełnić niektóre dane, a to wymagałoby szperania w archiwach i szufladach). Zatem co jakiś czas nowe zestawienia inaczej wyglądają i nie są kompatybilne ze starymi.

Postanowiłem więc na e-potrfolio na bieżąco wstawiać nieco sprawozdań niekonwencjonalnych. Potem łatwiej będzie odszukiwać.

Zebrałem w tym miejscu wykłady, zrealizowane na konferencjach, wykładach gościnnych i wszystkich innych poza dydaktyką na uniwersytecie (wliczane do pensum). Nie udało mi się chyba zebrać wszystkiego....


(Konferencja we Francji, z okazji Dnia Wody)


(Konferencja w Welskim Parku Krajobrazowym)

(Podsumowanie stażu i innowacji)


(Warsztaty Bentologiczne)

(Jesienna konferencja w Ełku, trochę niechronologicznie mi się wkleiło)


(Wykład w plenerze, bez prezentacji i komputera, ale ślad został na plakacie)

VIII Festiwalu Filozofii: Filozofia i sztuka, referat i warsztaty "Podwórkowy traktat o malowaniu kamieni" (3-5 września) - zamiast prezentacji był pokaz zdjęć, referat ustny oraz kameralna dyskusja przy malowaniu kamieni.


(II Horfifestowal w Mrągowie)

(Wykład na Uniwersytecie Dzieci, Olsztyn)


(Wykład w trakcie wernisażu wystawy w Dywitach)(Kawiarnia naukowa w Barczewie)

(Edu-IT, Gliwice)
(Zakończenie "sezonu" w PTTK, Olsztyn)

I jeszcze ślady nie utrwalone w prezentacji


(kolejny wykład w plenerze w olsztyneckim skansenie)
to już rok 2016:
(15 stycznia, 2016Noc Biologów, Olsztyn)