poniedziałek, 18 marca 2013

Kawiarnia naukowa na wyjeździe w Górowie Iławeckim


Popularyzacja wiedzy jest dla mnie elementem misji uniwersytetu. Tym się tylko różni od publikacji naukowych, że trudne sprawy naukowe opowiadane są językiem prostym i dostosowanym do poziomu wiedzy i ciekawości słuchaczy.

W kwietniu 2009 roku byłem z wykładem w Górowie Iławeckim. Opowiadając o bioróżnorodności nawiązywałem do recyklingu i ... rehabilitacji oraz pracy socjalnej. Świat jest całością i można spojrzeć z różnych perspektyw na pozornie odległe od siebie sprawy. Wykład w Górowie był formą wykazdowych, kameralnych spotkań z nauka nieformalnego klubu profesorów Collegium Copernicanum. Poza powszechnie znanym uniwersytetem trzeciego wieku czy Uniwersytetm Dzieci kształcenie ustawiczne i pozaformalne może dotyczyć każdego wieku. Stąd pomysł Uniwersytetu Każdego Wieku, jakże potrzebnego w małych miasteczkach i wsiach gminnych, rozsianych po naszym zaniedbanym regionie, "daleko od szosy".

Wielce sobie cenię takie wykłady w Ornecie, Górowie Iławeckim, Kwidzynie, Ełku, Dobrym Mieście, Łężanach, Łąjsie, Nowym Kawkowie i wielu innych uroczych miejscach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz