wtorek, 26 lutego 2013

Żyję powoli


Wywiad Barbary Fedoniuk w Radiu Olsztyn, bardzo biograficzny: http://ro.com.pl/zyje-powoli/
O Lidzbarku Warmińskim, Morągu, Łukoszynie, Czachorowie, Płocku, Silginach i Olsztynie. O studiach i o chruścikach, o doktoracie i habilitacji, o Poznaniu i o poznawaniu świata.  O hydrobiologii, ekologii krajobrazu, entomologii, ekologii i filozofii przyrody. I oczywiście o malowaniu na szkle. Po prostu wspominanie :).

Wykłady, referaty i plakaty

Referat "Przyroda widziana z drogi" w ramach koncertów Pro Musica Antiqua
Zapowiedzi referatów naukowych na plakacie to w jakimś sensie relikt dawnej epoki. Czasów bezkomputerowych i bezinternetowych, gdzie podstawowym sposobem informowania o wykładach i odczytach naukowych były plakaty, umieszczane na słupach ogłoszeniowych. 

Owszem, małe ogłoszenia co najwyżej formatu A4, rozwieszane na tablicach ogłoszeń w instytucjach naukowych, są i do dzisiaj ważnym elementem obiegu informacji o spotkaniach naukowych. Najczęściej wypisywane ręcznie lub komputerowo i drukowane w kilku egzemplarzach na drukarce. 

Pierwszy raz z formą plakatową - kiedy zobaczyłem własne nazwisko - spotkałem się w Niemczech. W czasie konferencji poświęconej źrodliskom. Potem w czasie wizyty w Lublinie. Poligrafia wielkoformatowa jest i reliktem i nowoczesnością. 

Ostatnio na plakacie znalazłem się za sprawą współpracy z artystami i wygłaszaniem referatu w bardzo nietypowych warunkach - w kościele (Ełk). 


poniedziałek, 25 lutego 2013

Kilka słów o e-portfolio

E-portfolio jest naszą wizytówką w sieci, elektronicznym CV, życiorysem i w jakimś sensie listem motywacyjnym jednocześnie. E-portfolio jest multimedialną wizytówką w internecie, dostępną i widoczną dla każdego, kto może być zainteresowany naszą działalnością i doświadczeniem zawodowym.

E-portfolio może być wykonane w formie statycznej strony internetowej, ale może być też w formie przenośnej prezentacji do pokazania w kameralnych warunkach na dowolnym urządzeniu (e-booku, smartfonie, tablecie, laptopie), przygotowaną za pomocą dowolnego narzędzia do tworzenia prezentacji (Power Point, Prezi ), lub w formie pliku pdf. Można także wykorzystać Google Docs, Google sites, Moodle, FolioSpace.

E-portfolio może być przygotowane z wykorzystaniem bloga. Czyli z wykorzystaniem darmowego, zewnętrznego oprogramowania, łatwego u użyciu. Ponad 10 lat temu załóżyłem własną stronę www (http://www.uwm.edu.pl/czachor/). Miałem mgliste pojęcie o języku html i zawiłościach stron internetowych. Korzystałem z prostych szablonów. Aktualizowanie wiązała się z poprawianiem i uzupełnianiem plików na własnym komputerze i przerzucanie ich na serwer. Serwis blogowy i zasoby zewnętrzne są znacznie prostsze w użytkowaniu. Ponadto mogę uzupełniać z dowolnego miejsca i z dowolnego koputara, jak i różnych sestemów operacyjnych.

E-portfolio jest kolekcją cyfrowych artefaktów (plików, dokumentów, linków itd.), stanowiących prezentację doświadczeń, dokonań, osiągnięć i dotychczasowej nauki. Tworzenie e-portfolio to planowanie, synteza informacji, dzielenie się wiedzą, dyskutowanie, refleksja, informacje poparte dowodami, czyli planowanie rozwoju osobistego. Jest więc zarówno efektem jak i sposobem działania. Lub inaczej, jest sposobem uczenia się, w wyniku którego powstaje coś konkretnego i przydatnego w dalszej edukacji jak i szukaniu pracy (stałej, dorywczej, stażowej). Tworzenie e-portfolio prowokuje, wymusza refleksje nad rozwojem osobistym. Jako takie e-potrfolio może, a nawet powinno być, rozwijane i przydatne przez całe życie. Jednym słowem zastosowanie nauki w praktyce.

Teraz więc sam się uczę i wykorzystuję w dydaktyce, aby wspomóc studentów w planowaniu ich własnej kariery i ścieżki rozwoju. Taka nauka przez działanie. Ja też się uczę :). Bo uniwersytet to wspólnota uczących i nauczanych.

O bioróżnorodności w Dobrym Mieście

Wystąpienia publiczne odbywają się w różnych miejscach a wykłady nie zawsze w uniwersyteckich salach wykładowych. Więcej o wykładzie z warsztatami malowania na szkle.


niedziela, 24 lutego 2013

Blog jako e-portfolio

W tle moja malowana butelka. Moje hobby.
Blog należy do literatury (piśmiennictwa) dokumentu osobistego. Nie jest literaturą fikcji (fikcjonalny), jest w jakimś sensie literaturą faktu (subiektywnego, osobistego, ale faktu, jest dokumentem). Jest współczesną odmianą dziennika, bo jest zachowana chronologia wpisów, bo na początku nie ma zamkniętej, przemyślanej konstrukcji a powstaje ona stopniowo, chronologicznie, tak jak dziennik. Jest na dodatek formą multimedialną, łaczącą tekst z ilustracjami, filmami i linkami do innych miejsc (hypertekst). Blog nie jest zazwyczaj pamiętnikiem, bo piszemy go tak jak dziennik, pod wpływem chwili (dziennik nie ma charakteru zaplanowanej wcześniej całości). Pamiętnik to zapisy z perspektywy czasu i dystansu osobistego do zdarzeń. Dziennik piszemy z dnia na dzień, natomiast pamiętnik piszemy z perspektywy czasowej i w odniesieniu do wspomnień.

Blog (od weblog - wpis internetowy) jest formą (narzędziem)  komunikacji. CV też jest narzędziem komunikacji (zakłada interaktywność). Jest literaturą użytkową, literaturą dokumentu osobistego, nawiązującego do dawnej tradycji. Korzeni szukać możemy w dziennikach, papiętnikach, sylwach szlacheckich, piśmiennictwie użytkowym. Blog jest formą multimedialnej "literatury" i formą osobistej strony WWW. Poza aspektami komunikacyjnymi zawiera funkcję autopromocji. W pełni więc nadaje się jako e-portfolio w globalnym świecie. Do zalet zaliczyć możemy także porostotę i brak potrzeby uczenia się programowania.

Cechą typową blogu jest odwrócona chronologia, to znaczy widzimy na początku najnowsze wpisy i przeglądamy je niejako wstecz (od nowszych do starszych). Papierowy dziennik piszemy i czytamy chronologicznie, od najwcześniejszgo wpisu. Ale przecież w CV wykształcenie czy doświadczenie zawodowe także przedstawiamy w odwróconej chronologii. Blog jest dokumentem ciągle "dopisywanym". Jak więc przejrzyście umieścić istotne informacje, typowe dla życiorysu, aby stale były "na wierzchu"? Warto dodać osobne strony oraz rozmaite "gadżety" w szpaltach bocznych.

Blog jest gdzieś na pograniczu tekstów użytkowych i literatury. Ale przecież życiorys (CV) jest z natury tekstem użytkowym. Ujawniać może osobowość autora. A przez fakt umieszczenia go w zasobach zewnętrznych, nie tylko dostęp dla czytelników jest łatwy ale i piszący może uzupełniać, poprawiać z dowolnego miejsca i z dowolnego komputera.

Blogowe e-portfolio to nasz życiorys (CV), zawsze pod ręką, wraz z "teczką" rekomendacji, listów polecających, efektów naszej pracy, dodatkowymi dyplomami, osiagnięciami. Jest dobrym suplementem do CV, gdyż możemy link zamieścić w mailu czy nawet liście motywacyjnym. A dzięki samodzielnemu życiu w sieci, pracodawcy lub potencjalni partnerzy do współpracy, sami nas odnajdą.

sobota, 23 lutego 2013

Uczę się e-portfolio

Uczę się jak zrobić e-portfolio. Uczę się razem ze swoimi studentami. To moje pierwsze kroki. Ale oni też się uczą, razem będzie nam łatwiej.

Wspólna i rozwijająca się praca: http://biologiczne-e-portfolia.blogspot.com/